Definer fremtidig strategisk posisjon

Hvor er virksomheten din om to år?

Strategisk posisjon danner grunnlaget for strategien. Utgangspunktet for å fastsette strategien er analysene av hvor du er i dag (modul 2), hvordan markedet ditt ser ut og hvordan du tror verden kan endre seg fremover (modul 3). I en strategiprosess er det viktig å vurdere hva som er sentrale drivkrefter fremover og å tenke over hva som er usikkerhetene som virksomheten din må forholde seg til.

Hvordan påvirker dette hvilken posisjon virksomheten din skal ta? Hvem skal dere være? Hvilke bruker-/kundebehov skal dere dekke? Hvilke produkter og tjenester skal dere tilby i fremtiden?

Basert på slik innsikt kan du definere ønsket visjon og posisjon for virksomheten din og foreta strategiske valg som setter føringer for hvilke grep og tiltak virksomheten må gjøre.

Hvilken posisjon skal din virksomhet ha i fremtiden? Du kan benytte deg av visuelle fremtidsbilder for å illustrere hva denne posisjonen betyr. Se eksempel nedenfor og last ned metodekort som gir deg veiledning om hvordan du går fram.

🔮 Se inn i spåkulen

I metodekortet du kan laste ned nederst på siden, lærer du å lage et visuelt fremtidsbilde. Du kan ende opp med noe som i eksempelet under, der vi igjen møter bilutleieren Bård. Når han skal lage seg et målbilde, ser han inn i spåkulen og forestiller seg DN-forsiden der de forteller suksesshistorien hans:

  • Publikasjon: Bård ser for seg at historien fortelles i Dagens Næringsliv, der den vil nå potensielle kunder med kjøpekraft, og styrke virksomhetens posisjon i markedet. Han vil fremstå som fremoverlent og moderne.
  • Dato: Datoen på avisen er tirsdag 13. februar 2025. Det betyr at Bård har fem år på seg fra 2020 for å nå målene sine.
  • Hovedoverskrift: Forteller om en vellykket omstilling.
  • Undertittel: Utfyller hovedoverskriften – viser at firmaet følger med i tiden og evner å ta grep for å tilpasse seg et marked i endring.
  • Sitat: Bård tydeliggjør verdiskapingen de har oppnådd gjennom digital transformasjon.
  • Bilde: En stilren og elegant bil som appellerer til lesersegmentet Bård vil nå.

Metodekort

Her kan du laste ned metodekort for visuelt fremtidsbilde