Dataplattformer – hvordan de fungerer

Dataplattformer – hvordan de fungerer 

Industrielle dataplattformer er i bunn og grunn en samling programvare. Disse samler data fra industrielt utstyr og prosesser, rydder opp i dataen, og setter den i en sammenheng som gir mening – og gjør den tilgjengelig og brukbar for mennesker og maskiner.  

La oss bryte opp det du nettopp leste. Dataplattformen: 

  1. samler data fra industrielt utstyr og prosesser; 
  2. rydder opp i dataen, og setter den i en sammenheng som gir mening, og  
  3. gjør den tilgjengelig og brukbar for mennesker og maskiner 

Dette kan illustreres gjennom en modell med tre nivåer: 

Kilde: Cognite. 

Som modellen viser, er det det mellomste nivået (det som «rydder opp i dataen og setter den i en sammenheng som gir mening») som i snever forstand er selve dataplattformen.  

Du kan spørre: Hvorfor hopper man ikke bare over hele dette nivået, og anvender dataen direkte, rett fra kilden? Vel – for å gå tilbake til den litt banale sammenligningen fra introduksjonen: Det blir som å servere rå egg, et glass melk og en bolle med mel, i stedet for nystekte pannekaker.  

For å forstå dette bedre – altså egentlig svaret på hvorfor man trenger en dataplattform i utgangspunktet – må vi gå litt mer i dybden på hva som skjer i hver av de tre nivåene, og hvordan de forholder seg til hverandre.