Datakilder

Datakilder

Hvor finner vi data? Hva er kildene vi kan hente ut data fra?  

Kilder til industrielle data kan være alt fra sensordata fra kontrollsystemer, til ERP-systemene våre, utstyrsdata og flytdiagram. Fra temperaturmålinger og tidsserier til store 3D-modeller.  

I denne figuren fra Cognite deler vi inn data i IT-data på venstre side, og driftsdata til høyre. La oss se nærmere på hva slags data vi finner i hver av disse kategoriene.