Dashbord

Dashbord  

Tenk på dashbordet i bilen din. I løpet av det lille sekundet du ser ned, gir det deg oversikt over den viktigste informasjonen du trenger i det øyeblikket – som hastighet, turtall og drivstoff- eller batterinivå.  

På samme måte kan du ha et digitalt dashbord for bedriften din. Slike dashbord brukes som regel for å fremheve data tilknyttet bedriftens viktigste KPI-er (kort for Key Performance Indicator, et mål på hvor godt bedriften presterer i forhold til målene sine).  

Hvis du for eksempel har en liten sjokoladefabrikk og har som mål å produsere 1.000 sjokoladeplater om dagen, vil «antall sjokoladeplater produsert per dag» antagelig være en av dine viktigste KPI-er. En annen kan være «feilmargin» (si at målet er under 0,5 prosent plater med feil), andre igjen kan handle om kundelojalitet, nye bestillinger, vekst i inntekter, fortjenestemarginer, avkastning på investeringer, og så videre.   

På dashbordet blir denne dataen fremstilt visuelt i form av lett forståelige tabeller, grafer og diagrammer – slik at du enkelt kan få oversikt, og ha et solid grunnlag for å ta bedre, datadrevne avgjørelser. 

Eksempler på dashbord som brukes av mange bedrifter er Power BI, Tableau og Grafana.