Datadrevne beslutninger om sikkerhetskritiske ventiler

Datadrevne beslutninger om sikkerhetskritiske ventiler 

I denne videoen ser vi hvordan Cognite i samarbeid med Aker BP har utviklet et dashbord for monitorering av ventiler, en løsning som effektiviserer vedlikeholdsarbeidet betraktelig. 

Når en ingeniør skal inspisere en ventil, kan hun bruke verktøyet til å se når den sist ble betjent. Videre kan hun inspisere tilstandsindikatorer fra de tidligere operatørene, og se både vedlikeholdshistorikken og det kommende vedlikeholdet som er planlagt for ventilen. Hvis det er tydelig at alt er som det skal, kan den planlagte vedlikeholdsaktiviteten utsettes – noe som sparer verdifulle vedlikeholdstimer. Verktøyet gjør det kort sagt enklere å ta gode beslutninger. 

Cognite + Aker BP | Improving Valve Monitoring