Beskriv og prioriter tiltak

Beskriv og prioriter tiltakene

For å få til en god plan og videre realisering er det viktig å ta deg tid til å beskrive tiltakene slik at virksomheten har en felles forståelse av hva som ligger i tiltaket og hva som skal til for å gjennomføre tiltaket. I beskrivelsen av tiltaket, tenk gjennom om det er andre tiltak, ressurser eller kompetanse dere er avhengig av?

For hvert tiltak, bli enige om:

  • hvilken verdi tiltaket vil ha for deres brukere/kunder
  • hvor komplekst (investeringer, avhengigheter) det er å gjennomføre tiltaket
  • hvor stor kostnad det er å iverksette tiltaket (tid og ressurser)

Bruk gjerne malen du finner nederst på siden for å beskrive tiltakene!

Prioriter tiltak

Vurderingene du har gjort over danner grunnlaget for prioritering av tiltakene og hvilke dere bør starte med å igangsette. Tiltakene med høy kundeverdi og lav kompleksitet/omfang bør igangsettes raskt.

Du kan bruke en prioriteringsmatrise som du ser på bildet under (mal til nedlasting finner du på siden under)

Mal

Her kan du laste ned malen for beskrivelse av tiltak samt prioriteringsmatrisen