Be om dette i møtet

Be om dette i møtet

Enten du er leder selv og skal forankre løsningen din hos kollegaer, eller er ansatt og skal presentere for ledelsen er det viktig at du har klart for deg hva du skal oppnå og hva du skal be om. Du kan presentere idéen/prosjektet ditt basert på presentasjonsmalen som kan lastes ned til venstre her. I møtet blir dette viktige avklaringer:

  • Tverrfaglig team: Du trenger rom for å sette opp et lite team som er villig til å prøve ut og å lære underveis. Det er viktig at teamet representerer ulike forretnings- og ekspertområder for å få fram ulike perspektiver på oppgavene eller problemet som skal løses.
  • Beslutninger: Teamet bør ha beslutningsmyndighet eller kort linje til beslutninger. Det er liten vits at teamet jobber og lærer raskt, dersom beslutningene blir hengende etter.
  • Tid: Sørg for at du og teamet har nok tid til å eksperimentere sammen. Har hver enkelt for mange andre forpliktelser, blir tiden dere har sammen brukt til koordinering og i mindre grad til nytenking, kreativitet og læring.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekortene i din digitale hverdag