Applikasjoner og bruksområder

Applikasjoner og bruksområder 

For å ta dataen i bruk og skape verdi av den, kan du tilknytte applikasjoner til dataplattformen – for eksempel ulike dashboards, visualiseringsverktøy, analyseverktøy og maskinlæringsprogramvare.  

Applikasjonene som tilknyttes plattformen brukes til å finne nye innsikter og å støtte nye måter å arbeide på, enten innad i selskapet eller sammen med partnere. Det overordnede målet er å forbedre sentrale prosesser og aktiviteter.  

Mer konkret kan det være snakk om applikasjoner for eksempel for datadrevet vedlikehold, optimalisering av produksjon og forsyningskjeder, fjernmonitorering og fjernstyring, prosessautomatisering med digitale medarbeidere og mye, mye mer. 

Datadrevet vedlikehold lar oss utføre vedlikehold på en mer treffsikker måte. Mange vedlikeholdsrutiner er basert på faste planer (hver måned, hvert kvartal, hver 100 driftstimer, etc.) som er ment å dekke et bredt spekter av driftssituasjoner. Dersom vi klarer å målrette vedlikeholdet til å gjennomføres basert på utstyrets tilstand heller enn en timeplan, kan vi både 1) unngå unødvendige vedlikeholdsrutiner og 2) unngå at utstyr/produksjon går ned på grunn av mangelfullt vedlikehold.  

Optimalisering av produksjon er også et resultat av at vi kan bli mer treffsikre på å beregne nåværende kapasitet og bruk av produksjonsanlegget. Det gjør oss i stand til å kjøre anlegget optimalt og løpende justere pådrag.  

I mange tilfeller trenger du ikke å utvikle dine egne applikasjoner, men kan koble til programmer fra tredjeparter – for eksempel 3D-visualiseringsprogrammer som finnes som hyllevare.