API-er og dataplattformer

API-er og dataplattformer  

En vanlig industribedrift har mange titalls eller til og med hundrevis av applikasjoner og systemer som inneholder nyttige data.  

Man vet som regel ikke alle bruksområdene for disse dataene på forhånd, og for å gjøre det enkelt å bruke og sammenstille data på tvers av disse systemene brukes ofte en dataplattform.  

Kort forklart betyr en dataplattform at man samler alle mulige data – på tvers av kilder og organisasjoner – på ett og samme sted, og at man gjør dette på en måte som lar en sammenligne og ta i bruk dataen på kryss og tvers. Dette sammenstilte datagrunnlaget kan igjen brukes som et fundament for å gjøre analyse og bygge applikasjoner.  

Disse dataplattformene bruker API-er for å lese og hente data fra alle de underliggende systemene – noe som sparer mye utviklings- og vedlikeholdsarbeid. Videre bruker man også API-er for å koble dataplattformen sammen med applikasjoner og tjenester som igjen kan benytte seg av denne dataen.