API-er og andre integrasjoner

API-er og andre integrasjoner 

Til sist må vi innom at det ikke bare er gjennom API-er at ulike datasystemer kan utveksle data og fungere sammen. En fellesbetegnelse på dette er integrasjoner.  

Det er mange såkalte legacy-applikasjoner (et fint ord for utdaterte programmer som fortsatt er i bruk) som ikke har API-er, men som inneholder verdifulle data og funksjonalitet. Det finnes måter å gjøre integrasjoner mot disse også, for eksempel ved å gå rett inn og hente ut filer eller data når man trenger dem – eller bruke et automatisert program for å gjøre dette (såkalt RPA, robotisert prosessautomasjon). Denne måten å integrere på er som regel lite robust. Det vil ofte ikke fungere som ønsket, og integrasjonene kan slutte å fungere dersom applikasjonen oppgraderes.  

Når en leverandør lager et API til sitt system eller applikasjon, så er det derimot helt eksplisitt hvilken funksjonalitet og hvilke data det gis tilgang til, og oppgradering kan skje på ved versjonering av API-et. Til sammen gir dette mer stabile integrasjoner som er enklere å vedlikeholde.