Å ta i bruk programvare

Å ta i bruk programvare 

Verktøyene vi snakker om i dette kurset kan i bedrifts- og industrisammenheng ta form av for eksempel interaktive 3D-modeller og informasjonsvisualisering.  

Interaktive 3D-modeller av installasjoner og utstyr kan lages ved å koble sammen virksomhetens data med grafikkmotorer tilsvarende dem som brukes i dataspill. Også for å visualisere data gjennom dashbord, infografikk og diagrammer kan du bruke eksisterende tredjeparts programvare – altså ferdige løsninger, hyllevare – slik som Grafana og Power BI. De to siste skal vi se nærmere på i neste kapittel.  

Først må vi likevel se på noen forutsetninger. Vi har allerede sett på viktigheten av å stille de riktige spørsmålene og definere noen tydelige målsettinger, slik at du lettere kan velge riktig verktøy for jobben. Starter du med å tenke at «Vi trenger en datamodell!» eller «Vi bør analysere dataene våre med en maskinlæringsapplikasjon!», kan det være at du starter i feil ende. Det kan bli som å kjøpe en hammer og gå på leting etter spiker.  

Et annet hensyn har med å gjøre at applikasjoner, visualiseringer og dashbord leser data fra bakenforliggende kilder. De må ha kontinuerlig tilgang til de forskjellige datakildene virksomheten sitter på som er relevant for den oppgaven de skal utføre. Det betyr at det først må gjøres et grunnarbeid: Dataene må sammenstilles, ryddes opp i og foredles, på kryss og tvers av alle mulige kilder.