Å bruke visualisering og dashbord

Å bruke visualisering og dashbord 

Når det grunnleggende er på plass, er det på tide å ta det hele i bruk. La oss se på tre scenarier for hvem som bruker visualiseringer i praksis, og til hvilke formål. 

Den første typen visualisering kan vi kalle «selvbetjeningsanalyse» (self service analytics).  Denne er bygget på forberedte datasett som er gjort tilgjengelig gjennom ganske enkle verktøy, slik at ikke-tekniske databrukere kan finne svar på sine egne spørsmål. De kan for eksempel oppdage data og se på trender. Fordi datasettene er generaliserte (altså laget for flere formål), og man her bruker tilgjengelige, minst mulige kompliserte verktøy, betyr det til gjengjeld at det er nokså begrenset hva man kan oppnå med disse visualiseringene. Det kan være nyttig for de enkelte databrukerne, men denne typen analyse vil sjelden deles med større grupper eller bli brukt som grunnlag for viktige avgjørelser.  

Det bringer oss videre til den neste typen visualisering, som vi kan kalle forberedt analyse (prepared analytics). Når dashbord skal brukes av en større gruppe beslutningstakere til viktige beslutninger, er det verdt å få en erfaren datavisualiseringsingeniør til å designe og bygge en utøvende brukeropplevelse. 

Hvis vi tar dette til det ekstreme, for eksempel hvis antallet databrukere blir veldig stort, nærmer vi oss apputvikling i full skala. På dette tidspunktet er det fornuftig å bruke et mest mulig fleksibelt, men også komplekst og avansert verktøy som gir alle muligheter.  

Igjen er det avgjørende med en god forståelse av hvilke oppgaver dashbordet skal hjelpe deg å løse, og i hvilken sammenheng, for å sikre at de riktige tekniske beslutningene blir tatt. Hvis for eksempel visualiseringen trenger å betjene data i sanntid, er det viktig å bruke litt tid på å løse dette teknisk. Hvis dataene på den annen side bare trenger å oppdateres daglig, finnes det en rekke enklere alternativer for teamet som bygger visualiseringen. 

I neste leksjon skal vi ta for oss et par eksempler på hvilke verktøy man kan bruke.