Læringstilbud til bedrifter

Ditt startsted for digital kompetanseheving

Trenger din bedrift hjelp med å komme i gang?

Å sette i gang med systematisk kompetanseheving og digitaliseringsprosesser kan være utfordrende – derfor har vi ulikt tilbud av tjenester som hjelper deg igang!

Våre tilbud passer både for private bedrifter og offentlige virksomheter. Du kan også søke BIO-midler fra fylkeskommuner, for støtte til bedriftsintern opplæring vi leverer.

Sjekk ut vårt tilbud for å heve ny kompetanse det digitale arbeidslivet krever, og ta gjerne kontakt for en uformell prat om hvordan vi kan tilpasse våre tjenester til din virksomhet.

Ønsker du å løfte alle ansatte, ledergruppen eller nøkkelpersoner med viktig kompetanse?

Her kan du velge mellom bedriftsabonnement for kompetanseløft av alle ansatte eller enkelt tjenester som øker ledergruppens eller nøkkelpersoners kompetanse på bruk av data og nye teknologier.

Kompetanseløft for bedrifter

Hvem: Passer for alle typer bedrifter og virksomheter

Hva: Dere får hjelp med systematisk bedriftsopplæring gjennom året av alle ansatte på viktige digitale kompetanseområder. Læringstilbudet består av pedagogisk og variert kursinnhold som leveres som digital mikrolæring

Hvorfor: Din bedrift får hjelp med strukturert kompetanseheving av alle ansatte i et format som passer inn i en hektisk arbeidshverdag

Bedriftens startside

Hvem: Passer for bedrifter som vil tilgjengeliggjøre og anbefale aktuelle kurs for for sine ansatte

Hva: Dere får en egen startside på digitalnorway.com med bedriftens logo og budskap fra egne nøkkelpersoner/ledere via tekst, bilde og video

Hvorfor: Her får du et sted du som leder og dere som bedrift kan kommunisere og anbefale relevante digitale kurs i tråd med bedriftens behov, på en måte som gjør det enkelt for ansatte å komme i gang

Ledergruppens kickstart på digitalisering

Hvem: Passer for ledergrupper eller styrer

Hva: Dere får en systematisk og grundig kartlegging av ledergruppens digitale modenhet, rapporter og workshop der resultatene diskuteres. Dere får felles forståelse av hvor dere står og hva digitalisering innebærer for dere

Hvorfor: Det er utfordrende å se mulighetene i ny teknologi, så tilbudet samkjører ledergruppen og kickstarter en ny felles kurs

Dame som skriver på gjennomsiktig tavle med tusj

Fasiliterte kurs og worshops

Hvem: Passer for deg som enkeltperson eller for bedrifter som ønsker tilgang på eksperter til å jobbe med relevante problemstillinger

Hva: Fysiske kurs der du får praktisk anvendbar kunnskap gjennom forelesning, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hvorfor: Du får grunnleggende innføring i aktuelle områder og ferdigheter til hvordan du kan anvende teknologi i din bedrift

Finn bedriftens kompetansegap!

Hvem: Passer for ledergrupper eller kompetanseansvarlige

Hva: Dere får tilgang til et kartleggingsverktøy som dere kan ta alene eller med støtte fra oss for å få mer forståelse av hva digital kompetanse er, hvilken kompetanse dere trenger, samt anbefalt læring som dekker kompetansegapet

Hvorfor: Få oversikt over bedriftens kompetansebehov og anbefalinger for videre systematisk kompetanseheving