Digitale Tendenser: Slik har programvare endret ledelse for alltid

Skal du lansere produktoppdateringer i store bolker, eller iverksette alle endringene løpende? Vi sonderer fagbiblene på jakt etter de siste digitale buzz-ordene. I dag: ‘Continuous Development’

Harvard Business Review:
‘Continuous Development’ er det nye Agile.

På 2000-tallet ble «Agile» og «Lean» buzz-ordene som de fleste selverklært moderne bedrifter snakket – og fremdeles snakker – om. Disse prosessmetodene sprang opprinnelig ut av teknologiselskaper og oppstartsbedrifter med behov for mer effektive endrings- og produksjonsprosesser, men fikk snart selv globale mastodonter som GE til å erklære at de var blitt «en 125 år gammel startup».

Nå har globale selskaper omfavnet det Jeffrey Bussgang og Samuel Clemens i innlegget ”Continuous Development Will Change Organizations as Much as Agile Did” i Harvard Business Review kaller neste skritt på utviklingsstigen: Continuous development. Dette definerer de enkelt nok som:

“Rather than improving software in one large batch, updates are made continuously, piece-by-piece, enabling software code to be delivered to customers as soon as it is completed and tested.“

Forfatterne mener det bevist at virksomheter som klarer å implementere metoden på bedriftsnivå vil kunne oppnå store forbedringer, som:

  • Raskere til marked
  • Gjennomføre flere eksperimenter
  • Rette opp feil raskere
  • Maksimere ingeniørenes produktivitet

Den korte artikkelen har begrenset med case. De beskriver kort hvordan Facebook inntil 2017 kjørte store ukentlige programvareoppdateringer, som etter hvert ble så omfattende at ingeniørene trengte 14 timer for å implementere dem. Da det gigantiske selskapet byttet til en continuous development-modell, redusertes tiden det tar for å implementere endringer til i snitt 3.5 timer.

Arne Løvold/Medium:
”Kontinuerlig Produktutvikling i Autonome Team”

Harvard Business Review-artikkelen gjør lite for å klare opp i den underliggende jungelen av begreper og utviklingsskoler som bygger opp under ’continuous development’. Det gjør derimot Arne Løvold i KnowItLabs. I artikkelen ”Fra Smidig til DevOps til Kontinuerlig Produktutvikling i Autonome Team?” gir han en av de beste og mest hederlige forsøk på begrepsrydding vi har sett.

For ideene bak ‘continous development’ er ikke nye. Løvold beskriver et kulturelt skifte som kalles DevOps (Development & Operations), som bygger på Lean, Agile og det som i programmeringsverden kalles ’continuous delivery’. Det er,

”…et sett av praksiser som underbygger samarbeid og kommunikasjon mellom utvikling, drift og testing med automatiserte prosesser for levering av program­vare og infra­struktur­endringer i produksjon. DevOps samler utvikling og drift, strøm­linje­former leveranse­prosessen innen systemutvikling, legger vekt på læring ved kontinuerlig tilbake­melding fra produksjon til utvikling, og forbedrer syklustiden (ledetiden). DevOps bidrar til å levere programvare raskere, til å utvikle programvare med høyere kvalitet, og til å forbedre implementasjon av kravene.”

Samtidig har de kontinuerlige oppdateringene ført til et økende fokus på å bli smidig også på virksomhetsnivå, der virksomheter ønsker å kunne reagere raskere på krav til hyppige endringer. Slik har begreper som Enterprise Agility og Lean Enterprise fått fotfeste. Løvold nevner blant annet et lokalt forsikringsselskap i Oslo som har omorganisert it-avdelingen og satser på Lean Produkt­utvikling med utviklerne plassert direkte inn i forretningsenhetene.

”DevOps er i ferd med å gå mainstream. Flere og flere virksomheter tar prinsippene og teknikkene i bruk og det begynner å komme en del erfaringer fra større implementasjoner. Nå er nok ikke DevOps løsningen på alle utfordringene, men det er et stort steg på veien. Det er en forlengelse og utvidelse av Smidig som river ned veggen til enda en silo. DevOps tar i bruk enda flere prinsipper fra tradisjonell Lean.”

Så hva er neste steg? Løvold tror på noe som ligner på det ’continuous development’ som beskrives i HBR, med ”en ny tilnærming til systemutvikling som er en sammensmelting av moderne system­utviklings­metoder”. Han foreslår et norsk navn:

”En slik holistisk, integrert tilnærming med fokus på ende til ende flyt kan vi kalle Kontinuerlig Produktutvikling i Autonome Team — KPA, inntil noen kommer opp med et catchy navn :-)”

Vi konkluderer: Tradisjonell produksjonsledelse gikk ut på at smarte folk utviklet nye produkter som de kastet over til siloen med produksjonsfolkene, noe som skapte misforståelser, treghet og gjorde det vanskelig å rette feil. Continuous development, derimot, gjør det enkelt å eksperimentere og måle forbrukernes reaksjoner, skaper integrert lagarbeid, hurtige prosesser og rask problemløsning.

Kilder

1

Harvard Business Review

Continuous Development Will Change Organizations as Much as Agile Did

Today, leading companies are embracing a new business process methodology. Once again, it has started in the bowels of technology companies and startups. And, once again, business leaders would do well to pay close attention to the strategic implications.

2

Medium

Fra Smidig til DevOps til Kontinuerlig Produktutvikling i Autonome Team?

Vi har fått en ny tilnærming til systemutvikling som er en sammensmelting av moderne system­utviklings­metoder, og som tar i bruk velprøvde metoder og teknikker fra produktutvikling og innovasjon.

3

Harvard Business Review

How the Software Industry Redefines Product Management

Software has become a crucial part of almost all goods and services. But have you thought about the implications of this trend for management practices?

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.