Seminar og matchmaking: grønn industri og digitalisering

Har du en idé til et digitaliseringsprosjekt innen grønn industri, kan EØS dekke kostnadene dine. Vil du vite mer? Bli med på seminar og matchmaking 19. mars.

Er du interessert i å bli kjent med et nytt marked og få tilgang på internasjonale forretningsmuligheter? Har du et prosjekt du sliter med å få gjennomført og trenger partnere og midler? Da kan dette være noe for deg.

Hvert år lyses det ut store midler i EØS-sammenheng, og i år ligger det over 100 millioner euro i potten. Dette er midler som skal gå til grønn industri og digitalisering innen innovativ produktutvikling, og utvikling av tjenester eller prosesser. Hvis du har en prosjektidé og samarbeider med bedrifter i Bulgaria, Kroatia, Estland, Hellas, Latvia, Litauen, Polen, Romania eller Slovakia, kan du få dekket alle kostnadene dine. Sammen med blant andre Innovasjon Norge og IKT Norge inviterer vi til seminar og matchmaking 19. mars på Sentralen i Oslo.

Les mer om seminaret og meld deg på innen 17. mars.

Mangler du en partner fra et EØS-land? Under matchmakingen møter du rundt 150 internasjonale bedrifter innen industri, IKT og digitalisering.

Hva er EØS-midlene?
EØS-midlene er Norges økonomiske forpliktelser som følge av EØS-avtalen. I den inneværende perioden (2014-2021), er 26 milliarder kroner satt av for prosjekter innen blant annet innovasjon, fattigdomsbekjempelse, og miljø. EØS-midlene er en mulighet for norske aktører til å bli partner i et samarbeidsprosjekt i et mottakerland. Les mer her.

Hva kan du få ut av arrangementet?
Du vil lære om europeiske utfordringer og initiativer knyttet til å gjøre industri grønnere og mer produktiv, og potensialet av innovasjon innen IKT. Du vil få informasjon om utlysninger som er relevante for internasjonale samarbeidsprosjekter.

Hvem er i målgruppen?
Innovasjon Norges mobilisering til EØS-midlene er først og fremst rettet til bedrifter som er interessert i å inngå et bilateralt prosjekt sammen med en utenlandsk bedrift (fra et mottakerland av EØS-midlene). Som partner i et prosjekt vil du i fellesskap med den utenlandske bedriften utvikle en innovativ teknologi eller prosess. Eller du kan bidra med overføring av kompetanse eller teknologi, som for eksempel bidrar til å gjøre bedriften i mottakerlandet grønnere. Viktig i et slikt prosjekt er at den norske interessenten er genuint villig til å samarbeide med en partner, gjerne mot full dekning av timekostnader, men uten å kunne generere umiddelbare monetære gevinster. Gevinsten / fordelen på den norske siden kommer typisk mer på sikt, i form av utvidelsen av produktpaletten, markedsadgang, testing av en ny teknologi, generell øking av konkurransekraft eller internasjonalisering.

Hvem er IKKE i målgruppen?
Typiske eksempler på bedrifter som ikke er i målgruppen er konsulentselskaper eller selskaper som skal selge sine tjenester med et formål om å øke bunnlinjen gjennom timepriser som går utover dekning av reelle kostnader. Bedrifter som kun ønsker å selge ferdige produkter eller løsninger vil heller ikke være aktuelle som partnere.
Se her for flere eksempler på bedrifter som ikke vil kunne innvilges som partner.

Hvilke kjennetegn har prosjekter som kvalifiserer til støtte under EØS-midlene?
₋ Prosjektet vil utvikle bedriften i mottakerlandet, altså lede til økt omsetning, inntekt eller skape nye arbeidsplasser hos bedriften i mottakerlandet
₋ Prosjektet kan bidra til å gjøre bedriften i mottakerlandet grønnere og mer konkurransedyktig gjennom f.eks. utvikle eller ta i bruk nye teknologier
₋ Prosjektaktivitetene finner sted i mottakerlandet

Hvilke kostnader dekkes (ikke)?
Den norske partneren kan få opptil hundre prosent kostnadsdekning under prosjektet, som typisk er timekostnader. Kostnadene må være reelle, og konsulenthonorarer er dermed ikke tillatt. Eksempler på kostnader som dekkes er utvikling, implementering/ leveranse av teknologien eller tjenesten, humankapital knyttet til prosjektet, og kostnader knyttet reisevirksomhet til mottakerlandet. Kostnader må som regel påløpes i mottakerlandet.

Hva må jeg gjøre for å bli partner i et prosjekt?
Om du ikke har en partner i ett av mottakerlandene fra før, kan du delta på et av våre seminarer med matchmaking eller lage en profil i databasen vår for å bli funnet av en potensiell partnerbedrift.
Har du funnet en potensiell partner, kan du eventuelt søke reisestøtte for å besøke bedriften og avklare prosjektideen nærmere.
Om dere er enige at dere vil gå sammen i et prosjekt, bør dere lage en partnerskapsavtale, som er en forutsetning for å være med som prosjektpartner. Bedriften i mottakerlandet bør være søkeren. Utlysninger publiseres her, og vil vare åpne i minst to måneder.

Innovasjon Norge har godkjent meg som partner i et prosjekt med en utenlandsk bedrift. Hva er veien videre?
Prosjekter har vanligvis en gjennomføringstid på mellom 18 og 36 måneder. Støtten mottas av prosjektlederen (såkalt project promoter) i årlige eller halvårlige intervaller (og følger rapporteringen til programoperatøren). Norske partnere får erstatning gjennom project promoter, altså bedriften i mottakerlandet. Programoperatøren følger opp prosjektene. For Bulgaria, Hellas, Kroatia og Romania er dette Innovasjon Norge. Noen rapporteringsforpliktelser må påregnes av norske partneren.

Hva kan jeg (som norsk partner) forvente?
Som en norsk partner får du muligheter til å bli kjent med et nytt marked og får tilgang til internasjonale forretningsmuligheter. Du kan få finansiert timekostnader for utviklingsprosjekter som tar deg et skritt videre mot økt konkurranseevne, nye markeder, utvidet portefølje og kundekrets. Du får pilotert prosjekter du ellers ikke kunne ha gjort, og kan bidra med bærekraftig vekst i Europa. Aktivitetene i prosjektene vil videreutvikle bedriften din, samt vil du få nye perspektiv på forretningskultur.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.