h

Se våre prosjekter

DigitalNorways oppgave er å øke norsk konkurransekraft gjennom å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi blant annet gjennom ulike prosjekter og satsinger. Her finner du en oversikt over noen av de mest sentrale prosjektene vi jobber med for tiden.
omstillingsmotoren-80

Omstillingsmotor

Gjennom Omstillingsmotor kan bedrifter få hjelp til eget kompetanseløft for økt konkurransekraft og vekst gjennom bruk av digitale teknologier. Sammen med våre partnere tilbyr DigitalNorway skreddersydde arbeidssamlinger, rådgivning og andre former for tilpasset kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.
digital-21-80

Digital21

DigitalNorway er sekretariat for Digital21. Våren 2017 tok regjeringen initiativ til å etablere Digital21, et strategisk organ som skal fremme næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. I september fremmet Digital21 sin strategi – en strategi som peker på fem viktige oppgaver med 64 konkrete tiltak som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen.
Business People Meeting Eating Discussion Cuisine Party Concept

Community

For å lykkes med norsk konkurransekraft må vi samarbeide. Derfor etablerer vi Norges første, og kanskje eneste, nøytrale plattform og arena for deling av kunnskap, innsikt og erfaringer knyttet til digitalisering. Som et svar på vårt samfunnsoppdrag vil vi snart tilgjengeliggjøre dette nettsamfunnet over hele landet – slik at vi kan lære av hverandre og bygge hverandre sterkere. Vi tror på at dette kan gjøre det enklere for Norge å lykkes.
20181129_140252.jpg__890x500_q85_crop_replace_alpha-#FFFFFF_subsampling-2

Digitalisering av kraftnettet

Statnett, Lyse og DigitalNorway tok våren 2018 initiativ til et forprosjekt som skulle se på hvordan samarbeid om digitalisering blant nettselskapene kunne bidra til et mer effektivt og sikkert kraftnett. Arbeidet, som ble drevet fra DigitalNorways kontorer i Forskningsparken konkluderte med at det både er et stort potensial og at et første naturlig skritt vil være å få på plass en felles informasjonsmodell. Representanter for over 50 nettselskaper, blant dem alle de største nettselskapene og bransjeorganisasjonene er enige om å sette i gang med dette arbeidet.
Foto: Claude Olsen

TRINITY

DigitalNorway deltar i et fireårig innovasjonsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Sammen med 15 europeiske partnere, har DigitalNorway fått om lag 160 millioner kroner for å bygge et nettverk av Digital Innovation Hubs som skal utvikle, demonstrere og spre kunnskap og teknologi om IoT og cybersikkerhet i robotisering av produksjon. Som et ledd i arbeidet vil det bli delt ut om lag 80 millioner kroner til små og mellomstore bedrifter som har prosjekter som faller inn under området. Disse utlysningene vil komme senere.
jobs-to-be-done

InnoCAPE

Sammen med ti europeiske partnere er DigitalNorway tildelt om lag 27 millioner kroner fra Interreg Baltic Sea Region-programmet. Disse midlene skal gå til å utveksle kunnskap, verktøy og sikre at små og mellomstore bedrifter i regionen har tilgang på gode verktøy som støtter opp om innovasjon. Samarbeidspartnerne skal teste verktøy for digitalisering, implementere pilotprosjekter og bygge kunnskap om digitalisering på tvers av landegrensene.
Oil platform on sea.

Datalink

DataLink jobber med å gjøre det lettere å utveksle data på norsk kontinentalsokkel. Arbeidet er et samarbeid mellom Equinor, AkerBP, Lundin, Total, Petoro, Aibel, Aker Solutions og TechnipFMC. DataLink skal blant annet gjennom konkrete samarbeidsprosjekter identifisere og utpeke beste praksis og standardiserte metoder for datadeling. En styringsgruppe som består av ledere på høyt nivå i de deltakende selskapene styrer arbeidet. DigitalNorway har vært en del av forfasen til DataLink, og koordinerer arbeidet sammen med Equinor.

Følg med på Norges digitalisering!