fbpx

Se våre prosjekter

DigitalNorway skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering. Vi utvikler og sprer digital kompetanse over hele landet, og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer. DigitalNorway samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.  Nedenfor kan du lese mer om våre aktive prosjekter.  

Veiviseren Nyskaping

Veiviseren gir deg de praktiske verktøyene du trenger når du skal gå fra utfordring eller idé til produkt eller tjeneste. Underveis får du metodekort, presentasjonsmaler og eksempler som er nyttig i arbeidet.

Community

DigitalNorway Community er initiert av DigitalNorway, og er en faglig møteplass og arena for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til å ta i bruk ny teknologi. Her møter du andre som jobber med digitalisering i ulike selskaper.

Community er til for alle. Det er et nettsamfunn som krever næring i form av engasjement og deltagelse fra aktive medlemmer som deler, diskuterer og lærer. Mennesker med samme fagfelt har ofte mer til felles, derfor ønsker vi å samle likesinnede i fokuserte grupper innen spesifikke emner. På den måten skaper vi en bevegelse der mange hjelper mange. Slik gjør vi det enklere for norsk næringsliv å lykkes.

Vi heier på raushet – at du byr på deg selv, deler din kunnskap og jobber aktivt for å skape et best mulig resultat med dine bidrag. På den måten skaper vi verdi for mange.

Registrer deg i dag – helt kostnadsfritt!

Omstillingsmotor

Gjennom Omstillingsmotor kan bedrifter få hjelp til eget kompetanseløft for økt konkurransekraft og vekst gjennom bruk av digitale teknologier. Sammen med våre partnere tilbyr DigitalNorway skreddersydde arbeidssamlinger, rådgivning og andre former for tilpasset kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

DigitalNorway, sammen med Smart Innovation NorwayNCE iKuben og NCE Kongsberg Innovasjon leder arbeidet med Omstillingsmotor for digitalisering. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen manufacturing/avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små og mellomstore bedrifter (SMBer) over hele landet. Innovasjon Norge støtter ordningen.

For å søke om støtte til ditt digitale kompetanseløft, gå til Omstillingsmotor.

Digital21

DigitalNorway er sekretariat for Digital21. Våren 2017 tok regjeringen initiativ til å etablere Digital21, et strategisk organ som skal fremme næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

I september 2018 fremmet Digital21 sin strategi – en strategi som peker på fem viktige oppgaver med 64 konkrete tiltak som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. De 64 anbefalte tiltakene er rettet mot fem hovedoppgaver – fem hovedoppgaver som alle er viktige for å fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Les mer om Digital21 her.

Digitalisering av kraftnettet

Statnett, Lyse og DigitalNorway tok våren 2018 initiativ til et forprosjekt som skulle se på hvordan samarbeid om digitalisering blant nettselskapene kunne bidra til et mer effektivt og sikkert kraftnett.

Arbeidet, som ble drevet fra DigitalNorways kontorer i Forskningsparken konkluderte med at det både er et stort potensial og at et første naturlig skritt vil være å få på plass en felles informasjonsmodell. Representanter for over 50 nettselskaper, blant dem alle de største nettselskapene og bransjeorganisasjonene er enige om å sette i gang med dette arbeidet.

DigitalNorway ble startet med et hovedmål om å bistå med digitaliseringsprosjekter i Norge. I den anledning ble vi  engasjert av Statnett for å samle energibransjen i håp om å få til et digitaliseringssamarbeid, som vil tjene både energibransjen og alle kundene i Norge. Blant flere var bransjeorganisasjonene Distriktsenergi og Energi Norge invitert til et møtet initiert av DigitalNorway for å drøfte et videre samarbeide for å få bransjen med på denne satsingen. Les videre om prosjektet her.

TRINITY

DigitalNorway deltar i et fireårig innovasjonsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Sammen med 15 europeiske partnere, har DigitalNorway fått om lag 160 millioner kroner for å bygge et nettverk av Digital Innovation Hubs som skal utvikle, demonstrere og spre kunnskap og teknologi om IoT og cybersikkerhet i robotisering av produksjon.

TRINITY, funded under the European Union´s Horizon 2020 programme, aims to create a network of multidisciplinary and synergistic local digital innovation hubs (DIHs) composed of research centers, companies, and university groups that cover a wide range of topics that can contribute to agile production: advanced robotics as the driving force and digital tools, data privacy and cyber security technologies to support the introduction of advanced robotic systems in the production processes.

The result will be a one-stop shop for methods and tools to achieve highly intelligent, agile and reconfigurable production, which will ensure Europe’s welfare in the future. The network will start its operation by developing demonstrators in the areas of robotics we identified as the most promising to advance agile production, e.g. collaborative robotics including sensory systems to ensure safety, effective user interfaces based on augmented reality and speech, reconfigurable robot workcells and peripheral equipment (fixtures, jigs, grippers, …), programming by demonstration, IoT, secure wireless networks, etc. These demonstrators will serve as reference implementation for two rounds of open calls for application experiments, where companies with agile production needs and sound business plans will be supported by TRINITY DIHs to advance their manufacturing processes.

Besides technology-centered services, primarily laboratories with advanced robot technologies and know-how to develop innovative application experiments, TRINITY network of DIHS will also offer training and consulting services, including support for business planning and access to financing. Services of participating DIHs and dissemination of information to wider public will be provided through a digital access point that will be developed in the project.

Another important activity of the project will be the preparation of a business plan to sustain the network after the end of the project funding.

TRINITY DIH provides up to €300,000 equity free funding for SME use case demonstrators. A minimum of 30 demonstrators will be funded.

For more information:

Website: trinityrobotics.eu

Contact: Pavan K Sriram, Sr. Project Manager (pavan.sriram@digitalnorway.com)

Acknowledgements:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825196

DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE project, funded under the European Union´s Horizon 2020 programme, aims to unlock the cross-sectorial collaborative potential of SMEs by combining novel Digital Technologies with Bioimaging-Biosensing-Biobanking industries. The project will support development and delivery of new market sensitive disruptive technologies and key digital innovations to reconfigure patient-centered diagnostics towards a Health Economy 4.0.

What is “B-CUBE”?

“B-CUBE” is an abbreviation for bioimaging, biosensing and biobanking.

  • Bioimaging, or biological imaging, refers to when creating images of the human body

or parts of it to diagnose or examine disease.

  • Biosensing is the measurement of a chemical substance, for example glucose

monitoring in diabetes patients or other medical health related targets.

  • Biobanking is the storing of human biological samples so that they can be used for

medical research later.

The large and complex datasets derived from these fields will require automated medical diagnostic processes. Digitalization solutions will reconfigure how health treatment is provided and will lead to more effective diagnosis and will enable personalized medicine.

DIGI-B-CUBE will foster the development of customized solutions and prototypes by providing innovative small and medium-sized enterprises (SMEs) in the EU and Associated Countries with access to vouchers of up to € 60,000.

The voucher scheme call will be launched in April 2020, but SMEs can start engaging in the project’s activities in the coming months by participating in the project´s sectoral and cross-sectoral workshops as well as matchmaking sessions.

For more information:

Website: digibcube.eu/

Contact: Pavan K Sriram, Sr. Project Manager (pavan.sriram@digitalnorway.com)

Acknowledgements:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 824920

InnoCAPE

Sammen med ti europeiske partnere er DigitalNorway tildelt om lag 27 millioner kroner fra Interreg Baltic Sea Region-programmet. Disse midlene skal gå til å utveksle kunnskap, verktøy og sikre at små og mellomstore bedrifter i regionen har tilgang på gode verktøy som støtter opp om innovasjon. Samarbeidspartnerne skal teste verktøy for digitalisering, implementere pilotprosjekter og bygge kunnskap om digitalisering på tvers av landegrensene.

The InnoCAPE project designs a cooperation model to develop a digital innovation ecosystem in the Baltic Sea region by exploiting the potential of the continuous digitalisation of value chains called Industry 4.0. The project helps public authorities create favourable conditions for digital innovation hubs (DIHs) that serve as intermediary bodies bringing together Research & Development and industry into digital industrial platforms. By bridging existing gaps, DIHs can efficiently implement Industry 4.0 policies, contribute to a better connected digital single market, and improve competitiveness of the region.

The InnoCAPE project enhances the capacity of digital innovation hubs (DIHs) in the Baltic Sea region, which accelerate the implementation of digitalisation strategies and policies designed by public authorities. InnoCAPE brings together public authorities from Lithuania, Latvia, Estonia, Sweden, Finland and Norway. They all act together to fill gaps in the existing knowledge on digital innovation hubs, to develop measures for their sustainability and to design and implement national digitalisation policies by using digital innovation hubs as public enablers.

The project enables new partnerships among Baltic and Scandinavian organisations. Working together allows to make a better use of Horizon2020 funds with Baltic countries on board. A common digital maturity assessment tool helps to benchmark and identify areas of intervention for successful digitalisation. Exchanging good practices, mapping digitalisation competencies and piloting projects with support of enterprises narrows the digital environment gap between Baltics and Scandinavia. Moreover, such cooperation contributes to the implementation of the EUBSR strategy and its action plan.

For more information:

Website: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/innocape-184

Contact: Pavan K Sriram, Sr. Project Manager (pavan.sriram@digitalnorway.com)

RODIN NETWORK

The RODIN (RObotics Digital Innovation Network) project is a pan-European network of networks aiming to bring together European Digital Innovation Hubs (DIHs) in robotics. Funded under the European Union’s Horizon 2020 framework programme, RODIN helps robotics DIH networks to cooperate to strengthen the competitiveness of the European robotics market. The RODIN project was launched as a result of the European Commission’s call to develop a sustainable ecosystem of robotics stakeholders.

RODIN coordinates activities within four Priority Application Areas (PAAs) that are considered important for existing and emerging market segments with a potential of further robotization: Healthcare, Agile Production, Infrastructure Inspection and Maintenance, and Agri-food

The European Commission granted at least one project, called Innovation Action, in each area to build a network of specialised DIHs.

DIH-HERO focuses on healthcare robotics,

DIH² and TRINITY work in agile production,

RIMA concentrates on inspection and maintenance of infrastructure, while

AgROBOfood aims at building a European ecosystem for the effective adoption of robotics technologies in the agri-food sector.

The project also coordinates communication and outreach activities and promotes the open calls that are issued by the Innovation Actions to support industry, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), in their digital transformation. This support is done, for instance, via demonstrators and platforms development, technology transfer experiments, or other services.

For more information:

Website: rodin-robotics.eu

Contact: Pavan K Sriram, Sr. Project Manager (pavan.sriram@digitalnorway.com)

Acknowledgements:

The RODIN project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825263

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.