Se våre prosjekter

DigitalNorway skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering. Vi utvikler og sprer digital kompetanse over hele landet, og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer. DigitalNorway samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.  Nedenfor kan du lese mer om våre aktive prosjekter.

Digitaliseringsguiden

Digitaliseringsguiden skal gjøre det enklere for deg og din bedrift å lykkes. Her finner du et bredt spekter av praktiske metoder, relevante verktøy og inspirerende caser. I tråd med rådene vi selv gir i denne guiden, er tilgang i en tidlig fase viktig – nettopp for å få innspill til videre utvikling.

Har du oppdaget noe som kan gi din bedrift et konkurransefortrinn? Har du sett nye muligheter, men mangler forankring internt? Eller ønsker du å teste nye ideer, men savner verktøy for å lykkes? Vi håper dette vil være til god hjelp for deg.

Målet med Digitaliseringsguiden er å veilede deg igjennom hele prosessen slik at du når dine mål raskere og på en best mulig måte. Her finner du metoder for å skape og teste nye ideer, presentere dem for ledelsen og tilegne deg verdifull innsikt om markedet du opererer i. Guiden er delt opp i seks ulike faser. Hvor du starter avhenger av hvor i prosessen din bedrift befinner seg. Finn ut hva du trenger ved å utforske de ulike fasene, og kom i gang!

Community

DigitalNorway Community er initiert av DigitalNorway, og er en faglig møteplass og arena for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til å ta i bruk ny teknologi. Her møter du andre som jobber med digitalisering i ulike selskaper.

Community er til for alle. Det er et nettsamfunn som krever næring i form av engasjement og deltagelse fra aktive medlemmer som deler, diskuterer og lærer. Mennesker med samme fagfelt har ofte mer til felles, derfor ønsker vi å samle likesinnede i fokuserte grupper innen spesifikke emner. På den måten skaper vi en bevegelse der mange hjelper mange. Slik gjør vi det enklere for norsk næringsliv å lykkes.

Vi heier på raushet – at du byr på deg selv, deler din kunnskap og jobber aktivt for å skape et best mulig resultat med dine bidrag. På den måten skaper vi verdi for mange.

Registrer deg i dag – helt kostnadsfritt!

Omstillingsmotor

Gjennom Omstillingsmotor kan bedrifter få hjelp til eget kompetanseløft for økt konkurransekraft og vekst gjennom bruk av digitale teknologier. Sammen med våre partnere tilbyr DigitalNorway skreddersydde arbeidssamlinger, rådgivning og andre former for tilpasset kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

DigitalNorway, sammen med Smart Innovation NorwayNCE iKuben og NCE Kongsberg Innovasjon leder arbeidet med Omstillingsmotor for digitalisering. I tillegg har NCE Raufoss fått tilsvarende ansvar innen manufacturing/avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små og mellomstore bedrifter (SMBer) over hele landet. Innovasjon Norge støtter ordningen.

For å søke om støtte til ditt digitale kompetanseløft, gå til Omstillingsmotor.

Digital21

DigitalNorway er sekretariat for Digital21. Våren 2017 tok regjeringen initiativ til å etablere Digital21, et strategisk organ som skal fremme næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

I september 2018 fremmet Digital21 sin strategi – en strategi som peker på fem viktige oppgaver med 64 konkrete tiltak som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. De 64 anbefalte tiltakene er rettet mot fem hovedoppgaver – fem hovedoppgaver som alle er viktige for å fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Les mer om Digital21 her.

Digitalisering av kraftnettet

Statnett, Lyse og DigitalNorway tok våren 2018 initiativ til et forprosjekt som skulle se på hvordan samarbeid om digitalisering blant nettselskapene kunne bidra til et mer effektivt og sikkert kraftnett.

Arbeidet, som ble drevet fra DigitalNorways kontorer i Forskningsparken konkluderte med at det både er et stort potensial og at et første naturlig skritt vil være å få på plass en felles informasjonsmodell. Representanter for over 50 nettselskaper, blant dem alle de største nettselskapene og bransjeorganisasjonene er enige om å sette i gang med dette arbeidet.

DigitalNorway ble startet med et hovedmål om å bistå med digitaliseringsprosjekter i Norge. I den anledning ble vi  engasjert av Statnett for å samle energibransjen i håp om å få til et digitaliseringssamarbeid, som vil tjene både energibransjen og alle kundene i Norge. Blant flere var bransjeorganisasjonene Distriktsenergi og Energi Norge invitert til et møtet initiert av DigitalNorway for å drøfte et videre samarbeide for å få bransjen med på denne satsingen. Les videre om prosjektet her.

TRINITY

DigitalNorway deltar i et fireårig innovasjonsprosjekt i EUs Horizon 2020-program. Sammen med 15 europeiske partnere, har DigitalNorway fått om lag 160 millioner kroner for å bygge et nettverk av Digital Innovation Hubs som skal utvikle, demonstrere og spre kunnskap og teknologi om IoT og cybersikkerhet i robotisering av produksjon.

Som et ledd i arbeidet vil det bli delt ut om lag 80 millioner kroner til små og mellomstore bedrifter som har prosjekter som faller inn under området. Disse utlysningene vil komme senere.

Teksten ble først publisert hos Forskningsrådet og kan leses her.

Trenden er den samme over hele Europa: Store bedrifter er kommet langt i digitaliseringen, mens små og mellomstore bedrifter (SMB) henger etter. EU-kommisjonen har satt av store beløp for å hjelpe SMB-er til å digitalisere. Det får også norske bedrifter nyte godt av gjennom Norges deltakelse i Horisont 2020.

Som et av EUs første Digital Innovation Hubs skal TRINITY-prosjektet skape et nettverk av europeiske knutepunkter som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i digitaliseringen. Knutepunktene består av grupper av forskningssentre og universiteter som ligger langt fremme på avanserte robotikk og Internet of Things (IoT), og selskaper innenfor cyber-sikkerhet. Sammen skal de utvikle nye robotløsninger som vil øke effektiviteten i produksjonen i SMB-er.

Finansieringen fra EU er 16 millioner euro. Av dette skal 8 millioner euro gå til små og mellomstore bedrifter. SMB-ene kan samarbeide med bedrifter over hele Europa, danne et lite konsortium og sende inn en søknad. Dersom den blir godkjent, kan prosjektet motta opp til 300.000 euro.

Prosjektet har 16 partnere fra 10 land. Oppstart er i januar 2019, og prosjektet vil vare til 2022.

InnoCAPE

Sammen med ti europeiske partnere er DigitalNorway tildelt om lag 27 millioner kroner fra Interreg Baltic Sea Region-programmet. Disse midlene skal gå til å utveksle kunnskap, verktøy og sikre at små og mellomstore bedrifter i regionen har tilgang på gode verktøy som støtter opp om innovasjon. Samarbeidspartnerne skal teste verktøy for digitalisering, implementere pilotprosjekter og bygge kunnskap om digitalisering på tvers av landegrensene.

Opprinnelig tekst ble først publisert hos Interreg Baltic.

Digital økonomi er en kilde til vekst, men de fleste store og mellomstore bedrifter i Østersjøregionen ligger fortsatt bak innen digital innovasjon. InnoCAPE designer en samarbeidsmodell for å presentere eksisterende potensial og utvikle det digitale innovasjonsøkosystemet i Østersjøregionen. Prosjektet øker bevisstheten om offentlige myndigheter for å skape gunstige forhold for digitale innovasjonsnav (DIH), som igjen fungerer som formidlingsorganer, implementerer digitaliseringspolitikk, og øker innovasjonen og konkurransekraften i Østersjøregionen.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.