fbpx

Proptech-miljøet samles i DigitalNorway Community

Byggebransjen i Norge satser stort på ny teknologi. Nå tar bransjen initiativ til at alle som jobber med proptech skal samles i DigitalNorway Community, en digital møteplass for å dele kunnskap og diskutere fag.

-Mange bransjer etterspør en digital plattform for samhandling, og det har vi gjort tilgjengelig i DigitalNorway Community. Proptech-aktører tok selv initiativ til å samle sine bransjer i plattformen for å invitere til deling og læring på feltet – og være en driver for samarbeid i eiendomsbransjen. Vi håper dette kan bli en nasjonal arena hvor deltakerne får stilt spørsmål, bli inspirert og hjulpet hverandre, sier Sigri Sevaldsen i DigitalNorway.

Eiendom og bygg har alltid vært sett som en ‘people business’ der personlig kunnskap har drevet byggingen, driften og bruken av bygninger. Men endelig har omveltninger innen felt som sensorikk, VR, geolokasjon og betalingsteknologi gitt bransjen sin egen teknologiske oppvåkning.

«Proptech» omfatter all teknologien som skaper innovasjon for kjøp og salg, bygging, drifting og bruk av eiendom. Teknologien endrer radikalt forusetningene for de store aktørene. Men ringvirkningene blir også store for små og mellomstore virksomheter. Ikke bare fordi teknologien kan anvendes direkte til å bedre driften deres, men også fordi den flytter makten fra utleiere til leietagere av alle størrelser – enten du er en liten oppstartsbedrift, en skobutikk eller en industribedrift.

Som Andrew Baum, verdens ledende kapaistet på protech, sier i et intervju med Digital Norway denne uken, er norske virksomheter spesielt godt posisjonert for å dra nytte av protech-revolusjonen. Både fordi vi som nasjon ligger langt fremme i den digitale utviklingen, men også fordi mye av den mest spennende proptechen er norsk og nordisk.

Hvordan proptech kan endre hverdagen for SMBer diskuterer vi i vår nyopprettede proptech-gruppe i DigitalNorway Community – et nettsamfunn der du som interesserer deg for, jobber med, eller er nysgjerrig på digitalisering kan dele tanker, kunnskap, erfaringer, utfordringer og spørsmål med likesinnede.

Driver samarbeid i eiendomsbransjen 

I forbindelse med lanseringen har DigitalNorway laget artikler og filmer vi tror virksomheter av alle størrelser vil ha nytte av for å forstå utviklingen innen proptech. Følg med de neste ukene, både i proptech-gruppen og på nettsidene våre.

Deling og samhandling har vært et nøkkelord for vellykket bransjetransformasjon. I Norge er det stor villighet til å dele innsikt og data i industrien for å bygge en sterk nasjonal industri, og bygge konkurrerende tjenester og produkter på toppen. Denne diskusjonen ønsker vi å føre videre DigitalNorway Community.

Vi spurte noen ledende aktører i norsk proptech om behovet for deling av kunnskap og diskusjon i bransjen:

«Byggebransjen har en felles utfordring. Vi står for 40 prosent av energiforbruket og en tredjedel av Co2-utslippene. Ved å bruke ny teknologi kan vi sammen gjøre enkle grep for å nå et felles mål: å gjøre byggene våre litt smartere og redusere utslippene. Dette kan kun oppnås ved å samarbeide på tvers og dele erfaringer. I dag kommuniseres det og deles mye god informasjon på mange ulike kanaler innen eiendom og bygg – Whatsapp-grupper, Linkedin, Facebook, Mailgrupper osv. Vi tror at å samle alle på en plass vil gjøre at Norge fortsetter å bygge sin ledende posisjon innenfor Proptech.»
-Tommy Hagenes, Proptech Bergen

“Bransjens største utfordring er å øke innovasjonstakten nok til å klare løftet fra å være en konservativ bransje med liten produktivitetsutvikling, til å redusere bransjens klimabelastning med solide, effektive, brukervennlige og skalerbare løsninger. Det er slutt på tida da hard konkurranse var nok, nå må vi samarbeide for å utvikle oss med mye raskere takt. Det er nok av utenlandske selskaper som ønsker en bit av det norske byggemarkedet. For å vinne konkurransen i fremtidens bygg-, anleggs- og eiendomsmarked tror vi at samhandling og å ta felles risiko vil gi våre medlemmer økt konkurransekraft til både å vinne konkurransen her hjemme, men også å etter hvert bidra til økt internasjonalisering for norske virksomheter. Sammenliknet med bransjen i andre land ligger vi godt an med utstrakt bruk av digitale verktøy og stor miljøkompetanse allerede. Med mer samarbeid er ambisjonen nå å kunne ta dette videre til å gi produktivitetsgevinster og bedre klimaløsninger.»
-Benedicte Økland, Construction City

«Aktører av alle slag og størrelser følger intenst med på hva som skjer i proptech. Norske selskaper er helt i frontlinjen av utviklingen. Samarbeid og innsiktsdeling vil være viktig for å løfte bransjen internasjonalt.»

-Sindre Østgård, Proptech Norway

«Økt samhandling og deling av kunnskap og erfaringer vil først og fremst løfte frem problemstillinger som er felles for bransjen. Utvikling av bærekraftige løsninger og samarbeid om hvordan løse relevante problemstillinger i denne sammenheng er nok det første området hvor samarbeid og kunnskapsdeling vil bli satt i system. Det gjøres jo allerede en del innenfor dette området i dag, men gjennom å sette det i system vil vi få frem flere gode løsninger. Jeg tror også at samarbeid og innsiktsdeling vil føre til mer bruk av åpne standarder på systemsiden. I dag er det for mange proprietære systemer som hindrer enkel datautveksling og derfor også læring, effektive prosesser og kommunikasjon. Jeg tror at det fortsatt vil gå en stund til vi får se at bransjeaktørene samarbeider på områder hvor de i dag konkurrerer. Men, som vi ser i veldig mange bransjer vil også dette endres.»
-Øyvind Grøndalen, The Factory

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.