fbpx

På skrivebordet: Thorleif Jansen

Thorleif Jansen mener ledere i dag må forstå at digital teknologi ikke er løsningen alene. For digitale verktøy kan sjelden fikse ineffektiv og dårlig organisering, eller usunn kultur.

Navn: Thorleif Jansen.

Stilling: Medisinsk sjef i KRY.

Aktualitet: Thorleif Jansen er medisinsk ansvarlig i KRY, som tilbyr videokonsultasjoner med helsepersonell. KRY er grunnlagt i Sverige, og er nå en av Europas største digitale helsetjenester. KRY er etablert i Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

 

Hva har du på skrivebordet, Thorleif Jansen? 

På skrivebordet mitt har jeg minst mulig papir, vanligvis bare en notatblokk og penn. –  I tillegg til PC og kaffekoppen, selvfølgelig.

Av faglitteratur leser jeg for tiden om innovasjonsteori. Innovasjon skjer jo aldri isolert. Den er påvirket av – og påvirker – samfunnsendringer og økonomi, og jeg synes det er både spennende og viktig å få en dypere forståelse av dette.

Ellers leser jeg også om verdibasert helsetjeneste av blant andre Michael Porter. Et viktig poeng han peker på, er at det finnes ingen “silver bullet” for å løse ressursbristen i helsetjenestene, hverken teknologi eller økonomiske enkelt-insentiver. I stedet må man organisere og betale for helsetjenestene ut fra hva som skaper verdi for pasienten, målt i form av bedret helse og funksjonsevne. Her spiller selvsagt teknologi én av rollene.

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?       

Jeg er vel litt inhabil når jeg svarer: Helse. Det er en utrolig spennende, men også krevende bransje å drive innovasjon i. Behovet for ressursbesparende løsninger er stort med tanke på ressursbristen vi vet kommer, men potensialet er også enormt.

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå…

Bruk påvirkningskraften din til å sørge for at offentligheten blir en bedre medspiller og tilrettelegger for at innovasjons- og teknologibedrifter kan levere sine løsninger. En del bedrifter kan oppleve det offentlige som en konkurrent, som vil ta de gode ideene og lage løsningene selv. Skal vi ha den fruktbare innovasjonstakten vi trenger, må det offentlige bruke ressursene på å utvikle god infrastruktur som bedriftene kan koble seg mot og levere til, framfor å gjøre “alt” selv. 

Telenor-sjefen sier de ansatte må følge med på ny teknologi. Men hva bør lederne våre gjøre for at Norge skal være i front på digitalisering?

IT er ikke det samme som digitalisering! Ledere må forstå – altså virkelig forstå – at digital teknologi ikke er løsningen alene, og at digitale verktøy sjelden kan fikse ineffektiv og dårlig organisering, eller usunn kultur. 

I det offentlige må en også øke digital modenhet, kultur og profesjonalitet som innkjøpere av teknologi og tjenester. En gründer jeg snakket med nylig fortalte at han opplevde at det var mye enklere å selge sin teknologi og implementere i stor skala i svenske kommuner, sammenlignet med norske. World Economic Forum rangerte i 2016 Norge på 18. plass i digital modenhet i offentlig sektor. Den norske befolkning er imidlertid digital moden og ligger på 4. plass. 

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

Da vil jeg gjerne bruke dette som en mulighet til å framsnakke de som satser knallhardt for å realisere gode ideer – i mange tilfeller start-ups.  Jeg kan ikke nevne alle, men vil spesielt trekke fram NoIsolation, Nyby og Dignio. Jeg treffer gründerne bak selskapene rett som det er på konferanser og lignende. Det er dyktige folk som har utviklet fantastiske løsninger, og jeg både håper og tror de skal lykkes med å skalere virksomhetene sine både i Norge og internasjonalt. 

Ett selskap som jeg vil nevne spesielt er ASAP Norway, som har utviklet et superabsorberende laken, som brukes blant annet på fødestuer og i ambulansetjenesten. De er et eksempel på at “Det enkle er ofte det beste”, og jeg mener løsningen deres er et lite Columbi-egg, som har potensiale til å spare sykehusene for store utgifter, samtidig som de reduserer risikoen for smitte betraktelig.

 

 

 

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.