fbpx

På skrivebordet: Per Otto Sletten

Per Otto Sletten mener de fleste ledere – inkludert han selv – bør erkjenne at digitalisering er noe andre har bedre peiling på, og må delegere mandat og ansvar deretter.

Navn: Per Otto Sletten.

Stilling: Eier og daglig leder i Flisa Trykkeri AS og gründer av Spire kommunikasjon, Innlandets største kommunikasjonsselskap.

Aktualitet: Flisa Trykkeri AS er over 100 år, men regnes som et av Norges mest innovative trykkerier. Trykkomsetningen har gått ned mens totalomsetningen øker. Det skyldes satsing på nye muligheter og løsninger – helst i et samspill mellom det analoge og digitale.

Hva har du på skrivebordet, Per Otto Sletten? 

Jeg er stolt over at grunnmuren i Flisa Trykkeri er verdens kanskje viktigste oppfinnelse; trykkekunsten. Johan Gutenberg ga verden en helt ny mulighet til å dele kunnskap. Den gjengse oppfatning er at internett revolusjonerte deling av informasjon – men revolusjonen startet i Mainz for mer enn 570 år siden. Neste leseopplevelse blir derfor «The Gutenberg Revolution» av John Man. Jeg har også fått anbefalt general Stanley McChrystals «Team of teams», hvor han basert på egne erfaringer i det amerikanske forsvaret skriver om de komplekse, hierarkiske beslutningslinjers endelikt. Nå er det selvstendige, små team som skal løse utfordringene. Dette stemmer heldigvis godt med slik vi tenker i Spire kommunikasjon.    

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?       

Kunstig intelligens og virtuell virkelighet påvirker uten blygsel, men nærmest umerkelig, vår hverdag og forretning. Ny mobilitet, smarte byer, smart energi og smart helse realiseres. Jeg leste et sted at «digitalisering er bærekraft», og det er sant! Teknologien gir uante muligheter til en mer bærekraftig framtid og er etter min mening det mest kraftfulle verktøyet for en riktig endring. Når det gjelder trykk ligger det nye, spennende muligheter i AI og VR. Selv lanserer vi snart en kommunikasjonsløsning hvor trykk, kunstig intelligens og virtuell virkelighet virker sammen.

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå…

Øk innsatsen for deling av data! Norge er på riktig vei, men det gjelder ikke bare å dele data innen offentlige virksomheter, relevant informasjon fra private virksomheter må også inkluderes. Åpne data gjør underverker for oss som til stadighet må rapportere. Der vi før måtte knote oss gjennom fem forskjellige skjema er det i dag ofte tilstrekkelig å fylle ut ett, hvor til og med mye av informasjonen er forhåndsutfylt. Genialt! Prinsippet om «once only» realiserer gevinster i form av spart tid og mindre ergrelse – og bidrar til å øke kvaliteten på samfunnsviktige datagrunnlag.   

Telenor-sjefen sier de ansatte må følge med på ny teknologi. Men hva bør lederne våre gjøre for at Norge skal være i front på digitalisering?

Skal vi bli ledende på digitalisering må økt åpenhet og deling av data bli en selvfølgelig del av selskapenes samfunnsansvar. De fleste ledere – inkludert meg selv – bør nok også erkjenne at digitalisering er noe andre har bedre peiling på, og derfor må delegere mandat og ansvar deretter. Ledere må inkludere teknologi og digitalisering som selvfølgelige drivere i forretningsstrategien. Dette gjelder også for mindre bedrifter.

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

DnB er et interessant selskap som i stor grad speiler vår nye digitaliserte hverdag. I realiteten har konsernet gått fra å være en bank til å bli et teknologiselskap – med markedets nesten unisone velsignelse. For vår egen del er vi blant andre opptatt av Hewlett-Packard og Canon, som ikke er norske, men som er viktige utviklingsressurser for vår bransje. Digitalisering og ny teknologi står sentralt også i trykkeriene.

Hvor lang tid tar det før informasjon på papir er en saga blott?

Aldri. Informasjon og kunnskap trykt på papir vil alltid finne sin plass i samspill med andre kanaler. Det handler om i enda større grad å utnytte papirets styrker. Det hender jeg tenker at trykkerevolusjonen bare så vidt er kommet i gang.   

 

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.