På skrivebordet: Per Anders Folladal

Per Anders Folladal synes digitalisering er en "ulldott" som må gjøres mer begripelig for folk flest gjennom både språk og gjerning.

Navn: Per Anders Folladal

Stilling: Daglig leder i Proneo

Aktuell: Proneo er et av landets største innovasjonsselskap – satser på nyskaping, bedriftsetableringer og et robust næringsliv i Trøndelagsregionen.

Hva har du på skrivebordet, Per Anders Folladal?

Jeg har akkurat lest «The Age of Cryptocurrency» og nå skal jeg kaste meg over «The Simple Economics of Artificial Intelligence». Nei da, kødda. Min dybdekompetanse i digitale teknologier er relativt grunn. Jeg tilhører vel typen som med skrekkblandet fryd ser hvordan digitalisering er i ferd med å revolusjonere verdiskaping, tjenesteutvikling og samfunnsliv. Og ikke minst hvilke enorme muligheter som ligger i dette for den som er våken. Så jeg leser helst interessante og lettfattelige artikler eller lar meg inspirere av gode norske bedriftseksempler. Jeg tenker at teknologi, programvare og ekspertkompetanse er hyllevare – utfordringen er å forstå prosessene i egen virksomhet og å ha tilstrekkelig digital kompetanse til å se mulighetene for fornying og forbedring.

Du prøver å rekruttere bransjens skarpeste hoder, og har 40 sekunder på å overbevise. Kjør!

I Proneo er det nok å være en halvstudert røver i digitalisering – som regional partner til DigitalNorway er vi en del av et nettverk der vi har tilgang til den spisskompetansen vi behøver. Vår rolle er å gi bedrifter tilstrekkelig «digital bestillerkompetanse». Så hvis du er en racer i forretningsutvikling, prosesskartlegging og endringsledelse så kan vi snakkes. PS! Du må være i stand til å omsette komplisert tech- og stammespråk til forståelig norsk slik at ledere i SMB ser «Kva kan eg tjena på dette», som det heter på nynorsk.

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?

Jeg synes mulighetene knyttet til sirkulærøkonomi og digitalisering er kjempespennende. Her tror jeg vi vil erfare «Tingenes internett» i praksis, der vi som forbrukere må gjøre rede for hver Joika-boks vi går til innkjøp av. Her ligger det butikk for avfallsbransje og andre i åra som kommer.

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå:

Ikke la ministerposten bli en interimsatsing for å få plass til nok statsråder fra fire partier. Bit deg fast, ta raske grep, tenk langsiktig. Moderniser offentlig sektor. Start med departement-strukturen og deretter grenseflate og samhandling med fylkesmenn og de nye regionene. Hvis du i tillegg greier å begrense forspranget Asia har fått på teknologiutvikling og kompetanse, går du inn i historiebøkene.

Telenor-sjefen ber norske medarbeidere følge med på ny teknologi. Men hvordan kan ledere gjøre Norge ledende på digitalisering?

Jeg ser fortsatt ingen bedre plan enn initiativet som har materialisert seg som DigitalNorway. Kort repetisjon av Walter Qvams kongstanke: De store bedriftene i Norge  – dem er det ikke mange av – må samarbeide for å løfte de 190.000 små og mellomstore. Dette har selvsagt de store egeninteresse av, det er vanskelig å se for seg at de vil kunne innovere raskt nok uten impulser og input fra innovative leverandører og samarbeidspartnere i hele verdikjeden. Så oppsummert: Ledere i de store virksomhetene må utvikle kulturen for deling og samhandling ytterligere, mens ledere i små og mellomstore bedrifter må fram på stolen og gripe mulighetene.

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

Jeg synes ordninger og ambisjoner som “Innovative offentlige anskaffelser”  er spennende. Dette er et lite Kinder-egg, fordi innovative bedrifter kan utvikle teknologi, konsepter og løsninger sammen med offentlig sektor som har et skrikende behov for fornyelse og modernisering.  KS  er på ballen, ser muligheter og bygger organisasjon og kompetanse for å oppnå resultater som velferdsstaten er avhengig av. Mer lokalt så blir det interessant å følge Securo  som utvikler 3D-print-teknologi i industriell skala.

Noe annet du gjerne vil snakke om?

Jeg har faktisk ei bok på skrivebordet, og det er «Termlosen – kort innføring i terminologiarbeid». Jeg er med på et artig prosjekt sammen med DigitalNorway og Språkrådet (Vambheim-utvalget) der ambisjonen er å utvikle ei ordliste med definisjoner av digitale uttrykk som forhåpentligvis kan bli et bidrag til å gjøre ulldotten digitalisering noe mer begripelig for folk flest.

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.