fbpx

På skrivebordet: Christoffer Hernæs

Digital sikkerhet er inngangsbilletten til å lykkes med digitalisering, mener Christoffer Hernæs i Sbanken.

Navn: Christoffer Hernæs

Stilling: Digitaldirektør i Sbanken. 

Aktualitet: Sbanken har vært en digital selvbetjeningsbank helt siden oppstarten i 2001. De satser hardt på felt som digitale løsninger og kunstig intelligens.

Christoffer Hernæs er en aktiv debattant i digitaliseringsfeltet, og en av teknospaltistene i DN.

Du kan lese flere vurderinger om innovasjon, finans og teknologi på bloggen hernaes.com.

Foto: Sbanken

Hva har du på skrivebordet, Christoffer Hernæs? 

Nå som hverdagen er i full gang blir mye av lesingen jobbrelatert. I tillegg til saksdokumentasjon leser jeg ofte Harvard Business Review, The Guardian, TechCrunch, Business Insider, Dagens Næringsliv, Shifter, e24 og Finextra som faste daglige innslag for å holde meg oppdatert på hva som skjer rundt om i verden.

Ut over det leser jeg boken Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, som tar for seg hvorfor land utvikler seg på svært ulike måter. Boken kombinerer tradisjonell økonomisk teori med samfunnsvitenskapelige og politiske perspektiver for å underbygge grunnhypotesene om at det er en nasjons institusjoner som former utviklingen, – ikke kultur, klima, og lignende, som andre har hevdet. Dette er nok en bok for de spesielt interesserte, så om jeg skulle anbefale en bok om digitalisering vil jeg trekke frem Augmented som en lettlest og underholdendende introduksjon til mye av hva som skjer som er skrevet av en bekjent av meg, Brett King.

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?       

Det som er mest spennende er at mye av hypen som oppstod rundt digitalisering for noen år siden har begynt å roe seg. De virksomhetene som har et genuint ønske om å utnytte teknologi til å videreutvikle seg har nå muligheten til å omsette tanker og ord til handling. Her er det viktig å starte med de fundamentale tingene før en hiver seg på det som er bleeding edge.

Flere av disiplinene under paraplyen kunstig intelligens vil endre hverdagen for norske virksomheter. Her er det avgjørende å ha et realistisk perspektiv på hvilket utgangspunkt en har, samt hvilket problem en ser for seg å løse. Dersom datakvaliteten ikke er god nok, blir algoritmene dertil ikke bare dårlige, men konsekvensene av feil blir mangedoblet ettersom effekten eller utvalgsskjevheten blir systemiske.

Ellers er mulighetsrommet som åpner seg for digitalisering av tradisjonell norsk industri noe jeg følger spent med på. Utrulling av 5G-nettet kombinert med smarte sensorer og såkalt edge computing kan i sum være ingrediensene i økt bruk av autonome systemer, og kan ha stor effekt på eksempelvis oppdrettsindustrien. Jeg har stor tro på at havnæringen er fremtiden for Norge, og med en sterk tilknytning til havet brenner jeg for at vi må lære å temme havet på en bærekraftig måte.

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå…

Jeg var med å styringsgruppen for Digital21 der vi la frem 64 tiltak for digitalisering av Norge for Næringsministeren i fjor, jeg regner med at rapporten har funnet veien til Nikolai Astrup sitt skrivebord. Men av tiltakene som ble fremmet vil jeg trekke frem tre områder jeg mener bør få ekstra oppmerksomhet:

  1. Digitalisering handler om kompetanse, vi trenger et betydelig kompetanseløft i både bredde- og dybdekompetanse når det kommer til teknologi. Abelia lanserte nettopp sitt omstillingsbarometer for 2019 og peker på at Norge sakker akterut på spisskompetanse. Jeg deler absolutt  denne bekymringen.
  2. Digital sikkerhet er inngangsbilletten til å lykkes med digitalisering. Samtidig som mulighetsrommet stadig øker, blir trusselbildet samtidig stadig mer komplekst, omfattende og avansert. Miljøer som ønsker å utnytte teknologi til ondsinnede formål er godt organisert, høyt kompetente og ressurssterke. Digital sikkerhet er et evigvarende våpenkappløp mellom de som ønsker å gjøre noe galt og de som ønsker å beskytte. For å peke tilbake til punkt 1, uten den nødvendige kompetansen vil både norske virksomheter og vi som nasjon være svært sårbare.
  3. Videreutvikling av en digital infrastruktur som allerede er i verdensklasse. Norsk finansbransje er verdens mest digitale, mye takket være en digital infrastruktur få land kan måle seg med. Arbeidet som gjøres i DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat) er et eksempel til etterfølgelse, og det er mange bransjer utover finans som kunne hatt nytte av lignende initiativ.

Telenor-sjefen sier de ansatte må følge med på ny teknologi. Men hva bør lederne våre gjøre for at Norge skal være i front på digitalisering?

Som leder i dag må du være oppriktig nysgjerrig og interessert i hva som foregår rundt deg. Men samtidig som vi skal ha blikket festet langt fremme må vi også ha kontroll på hva som skjer her og nå. Fremfor å sette i gang store initiativ for å utforske nye og umodne teknologier, er det nok å ta tak i av problemer i dagens IT-systemer. Bruk minst like mye tid på å rydde opp i gammel moro som å utforske fremtiden.

Digitalisering må ikke være noe som settes bort til IT eller ren digitalavdeling. Det angår alle ledernivåer, og en grunnleggende forståelse for teknologi burde være en del av allmennkunnskapen til alle som har tenkt til å være leder i dag og i fremtiden. Forstå hvordan teknologi kan brukes til å skape nye forretningsmodeller og prosesser fremfor å sette strøm på papir. Altfor mange digitaliseringsinitiativ ender opp med å forsøke å gjenskape utdaterte prosesser i ny drakt. Start fra bunnen av og spør deg selv, hvordan ville jeg designet denne prosessen om papir ikke fantes og tilgangen på manuelt arbeid ikke eksisterte?

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

Det er mye spennende som skjer, naturligvis følger jeg med på hva våre konkurrenter gjør, og til å være en bransje som har rykte på seg å bevege seg temmelig tregt, så skjer det mye spennende i finans om dagen. Samtidig er bank og finans industriens industri, så det er avgjørende for oss å følge med på hva som skjer i de bransjene som former verden rundt oss. Hvordan vil fremtidens mobilitet se ut? Hvordan vil teknologi endre eiendomsbransjen? Hvordan vil disse to i sum påvirke måten vi bosetter oss?

Uten å trekke frem noen favoritter, så vil jeg si at kjennetegnet på de selskapene jeg ser på med stor interesse er de som evner å utfordre dagens industrielle forretningslogikk. Metodene og tankesettet fra industriens tidsalder er utvilsomt ikke bærekraftig, og vi er nødt til å tenke nytt for å skape en bedre fremtid for oss selv. Som teknologioptimist mener jeg at mye av teknologien som gjør dette mulig finnes allerede i dag, og det er opp til oss selv hvordan vi velger å gripe mulighetene.

 

 

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.