På skrivebordet: Hilde Aspås

Norske ledere bør la medarbeiderne utvikle digitale strategier, sier Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben.

Navn: Hilde Aspaas

Stilling:Daglig leder i NCE iKuben

Aktualitet: Næringsklyngen NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for rask og kontinuerlig omstilling, med administrasjon i Molde. De har særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Her møtes flere av Norges mest innovative og konkurransedyktige virksomheter for å dele kunnskap og erfaringer. Selv om de er i ulike industrier, er utfordringene de samme: Hvordan anvende digital teknologi på måter som skaper økt lønnsomhet? Hvordan kan fokus på bærekraft bidra til økt lønnsomhet? Hvordan utvikle forretningsmodeller tilpasset ny teknologi og nye markeder?

Hva har du på skrivebordet, Hilde Aspås?

Jeg var med og skrev Digital 21 og fikk god anledning til å lese meg opp da. Der lanserte vi mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning. Strategien peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. Den bør alle lese. Ellers har jeg lest Hararis bøker ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ og ’21 tanker for det 21. århundre’, som åpner for de store linjene og gir mye å reflektere over når det gjelder digitalisering.

Du prøver å rekruttere bransjens skarpeste hoder, og har 40 sekunder på å overbevise. Kjør!

Jeg ville tatt dem med meg inn i vår innovasjonslab, ProtoMore, og sagt: “Det er HER det skjer!”

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?

Spenningen for meg er mye knyttet til bærekraft. All teknologi som kan bidra der har min særlige oppmerksomhet. Der må det skje noe digitalisert, drastisk og fort. Ellers er jeg alt-etende, fordi vi i NCE iKuben har en tverrfaglig sammensetning av bedrifter som jobber på hele digitaliseringsfeltet.

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå:

Du bør sette seg godt inn i de 64 tiltakene som er foreslått i Digital21 – det er bare å sette i gang tiltak.

Telenor-sjefen oppfordrer norske ansatte til å følge med på ny teknologi. Men hva bør norske ledere gjøre for at nasjonen skal være ledende på digitalisering?

Prate og gjøre samtidig. Gi ansatte kompetanse på digitalisering og involvere dem i bedriftens strategi. Involvere og motivere ansatte til å komme opp med ideer til innovasjonsprosjekt. Være modige på å teste ut nye digitale løsninger.

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

Alle de som tør å tenke nytt, som setter bærekraft i fokus og skaper nye produkter, tjenester og forretningsmodeller ved bruk av digital teknologi. Som Plasto AS, og Axess AS.

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.