På skrivebordet: Anders Bryhni

Anders Bryhni ser for seg en fremtid hvor vi ser fascinerende innovasjoner i næringslivet, og hvor forbrukere møter en offentlig sektor som forutser hva vi trenger, og løser det for oss.

 

Navn: Anders Bryhni

Stilling: Leder Konsernsatsing Digitalisering i SINTEF

Aktualitet: SINTEF er Norges største institutt for anvendt forskning, med 2000 ansatte, og en omsetning på over 3 milliarder. De jobber med et bredt spekter av kunder i Norges viktige næringer. SINTEF kombinerer dyp innsikt, utfordringer og løsninger for spesifikke industrier med forskning på generiske digitale teknologier for å sikre vekst og konkurransekraft for norsk industri. Som mange andre ser de Artificial Intelligence som et veldig spennende område, og har en betydelig satsing innenfor industriell anvendelse av AI. Anders Bryhni har ansvar for AI-gruppen i Digital Norway Community via SINTEF.

Hva har du på skrivebordet, Anders Bryhni? 

Jeg synes det er nyttig å få input fra mange ulike kanaler. Jeg følger derfor et sett med både norske og internasjonale tankeledere innenfor digitalisering, teknologi og samfunn og leser mye av det de deler. Ellers leser jeg Science Fiction fordi det er gøy og er god inspirasjon for å se for seg hvordan samfunnet kan se ut om noen årtier eller århundrer.

Men det aller viktigste for meg å ha på skrivebordet er en bunke med blanke ark å tegne på. De arkene jeg har tegnet på de siste dagene går jeg tilbake til og modner før de havner i presentasjoner og kommunikasjon utad. Vi lever i omgivelser som har utrolig mange bevegelige deler, og det viktigste verktøyet for meg er penn og papir for å lage skisser om samarbeid, prosesser og løsninger.

Ja, også leser jeg selvfølgelig nyhetsbrevene til DigitalNorway – det er en effektiv og gøy måte å holde seg oppdatert på digitalisering verden over.

Hva er det mest spennende innen teknologi og digitalisering akkurat nå?       

Oh. Det er ikke lett å svare på, det skjer jo så mye. Det jeg kanskje synes er aller mest spennende for forbrukere er hvordan IT i forskjellige former konvergerer med hverdagen vår og alle de fysiske tingene vi møter i hverdagen. Kan vi som forbrukere møte en offentlig sektor som forutser hva vi trenger og løser det for oss? Hvordan kan vi mennesker samhandle med teknologi, menneskene og infrastruktur rundt oss for å skape bærekraftige samfunn?

I arbeidslivet synes jeg det er veldig spennende å se på hvordan mennesker og roboter (eller IT-systemer) kan jobbe best mulig sammen for å skape verdi. Jeg håper vi vil se fascinerende innovasjoner i Norske bedrifter i årene som kommer.  

Hør her, Digitaliseringsminister, dette skal du gjøre nå…

Det aller viktigste er at du etablerer kontakt med næringslivet og ser alle de fantastiske innovasjonene som skapes. At du snakker med menneskene som får det til for å høre hva de trenger mer av for å skape enda mer verdi. Og kanskje også med noen av de som virkelig prøver men feiler? Jeg tror vi generelt har godt av å være mer åpne og reflektere over hvorfor noe går galt.

Bli inspirert av offentlige aktører som bygger gode relasjoner med leverandørindustrien. Sørg for samskaping mellom industri og offentlig, jeg mener det offentlige ikke skal være en “bestiller” men en aktiv deltager i aktiviteter for å skape gode løsninger. Besøk Ruter og se hvordan de jobber!  

Telenor-sjefen sier de ansatte må følge med på ny teknologi. Men hva bør lederne våre gjøre for at Norge skal være i front på digitalisering?

Vær nysgjerrig! Gå foran som gode eksempler i å bringe fram åpenhet og samskaping. Om du er leder i et stort selskap – sørg for at selskapet ditt blir en nøkkelkunde for et spennende norsk oppstartselskap.

Om du er leder i en tradisjonsrik SMB – få med selskapet ditt inn i nettverk eller klynger som utforsker muligheter for samarbeid. Ta inn over deg at digital transformasjon ikke er noe som skjer i “digital-avdelingen” det er en endringsprosess som må drives aktivt hele veien fra ledergruppe og inn i driftsorganisasjon.

Om du leder en startup – just keep doing what you do!

Hvilke norske selskap synes du er spesielt spennende for tiden?

Følger mange selskap av litt forskjellige grunner. Kunne pratet lenge om dette! Men om jeg skal trekke fram ett tror jeg det må bli Tomra. Det er så fascinerende å se hvordan de kombinerer innovativ bruk av teknologi og vilje til å ta en tydelig plass globalt for å gjøre verden til et bedre sted å leve!

 

 

 

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.