fbpx

Ny nasjonal klynge innen anvendt AI

Smart Innovation Norway er en av DigitalNorways samarbeidspartnere. Nå danner forsknings- og innovasjonsbedriften en splitter ny næringsklynge innen anvendt AI sammen med sentrale næringslivspartnere.

– Det forskes mye på AI (kunstig intelligens) for tiden, og store nasjoner som USA ligger langt
fremme. Smart Innovation Norway har alltid fungert som en bro mellom forskning og
næringsliv og vårt mantra er «no impact, no research», sier Thor Mosaker, administrerende
direktør i Smart Innovation Norway. Det er derfor naturlig for oss å satse på
en næringsklynge for dem som ønsker å anvende kunstig intelligens i praksis, legger han til.

AI har kommet for å bli
Mosaker forklarer at den nye klyngen ikke kun skal konsentreres om kunstig intelligens
isolert sett, men vil i tillegg omfatte cybersikkerhet, forretningsutvikling, etikk og
rammebetingelser, mennesker og organisasjon.
– Vi ønsker å ha en klynge som ser på AI så praktisk som mulig, der medlemmene kan hjelpe
hverandre til å bli klare for den nye æraen vi går inn i – hvor AI kommer til å være en viktig
del av livene våre, påpeker han.

For å oppnå klyngens mål om å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en
ny verden, som i stor grad vil være styrt av kunstig intelligens, har det Halden-baserte
forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway samlet
nøkkelorganisasjoner fra både privat næringsliv, offentlig sektor og akademia. Allerede nå
har over 40 ulike aktører sagt ja til å bli medlemmer i næringsklyngen.
– Alle de som er med i klyngen er selskap som jobber med AI eller har vedtatt at de skal
jobbe med AI, forteller Mosaker.

1 + 1 = 3 
Blant initiativtakerne er Smart Innovation Norway, softwarekometen eSmart Systems og forskningsorganisasjonen IFE (Institutt for Energiteknikk).

– Vi har et sterkt kompetansemiljø innen anvendt AI i Halden fra før, med IFE, som har levert
AI-løsninger internasjonalt siden 1980-tallet, og Høgskolen i Østfold, som har holdt fast ved å
tilby rene maskinlæringsstudier mens andre høgskoler og universiteter kanskje har hoppet
over på andre ting, poengterer Mosaker.

Klyngen har også fått selskap av tunge aktører som Østfold Energi, Zacco og Statsbygg, samt
flere oppstartsselskaper.

Den globale teknologileverandøren, Cyviz, støttet tidlig klyngeinitiativet, og har på sin side
bidratt til digitalisering og effektivisering av norske og utenlandske organisasjoner i over 20
år med sine nyskapende løsninger innen visualisering, samhandling og simulering.
– Vi har altså en sterk kompetanse i bunnen og når alle disse selskapene som ønsker å jobbe
med anvendt AI kommer sammen, får du muligheten til å lære av de beste. Tanken med
denne klyngen, som med andre næringsklynger, er at når folk kommer sammen kan 1 pluss 1
fort bli 3, sier Mosaker.

AI i både forskning og kommersialiserte produkter
Mosaker trekker fram det unike AI-miljøet som allerede finnes i Halden som en sentral og
viktig faktor i utviklingen av den nye klyngen. Ved siden av nevnte IFE og HiØ, som i norsk
målestokk har en helt spesiell historikk og tradisjon når det kommer til AI, representerer
teknologiselskapet eSmart Systems på mange måter den neste generasjonen næringsliv i
Norge:

– eSmart Systems har antakeligvis landet Norges største investering innen AI fra tyske og
amerikanske investorer på nesten en halv milliard. Dermed har vi i Halden både det som
finnes av tung kompetanse i form av produksjon og vi har et selskap som tilbyr industrialisert
AI integrert i softwareproduktene sine gjennom eSmart Systems. Den kombinasjonen gjør
at Halden-miljøet står i en helt spesiell posisjon for å videreutvikle og dele denne kunnskapen nasjonalt, fastslår Mosaker.

– Norge må ta igjen det tapte
Han tror den nye næringsklyngen vil bli viktig for norske virksomheters
kompetansebygging og innovasjon innen anvendt AI i fremtiden.

– Norge ligger langt etter når det kommer til satsing på AI og vi merker på den positive
mottagelsen at det er behov for samarbeid på området. Vi tror at vi kan få Norge til å ta
igjen litt av det forsømte ved at gode krefter samler seg og lærer av hverandre, avslutter
Thor Mosaker.

Fra før av leder Smart Innovation Norway næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, med
over 70 partnere. Begge klynger vil leve side om side i Smart Innovation Norway.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.