fbpx

Norge ikke lenger like ledende – DNB og Digital Norway vil få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv

DNB og Digital Norway utvikler et analyseverktøy som tydeliggjør hvilke områder bedrifter bør jobbe mest med for å henge med i det digitale kappløpet.

Dette analyseverktøyet ønsker banken å gjøre tilgjengelig for bedriftskunder. Hvis alt går etter planen vil de første bedriftskundene kunne ta i bruk verktøyet i løpet av høsten 2018.

Daglig leder i Digital Norway, Tor Olav Mørseth, erfarer at mange bedrifter vil ta i bruk mulighetene som ny teknologi gir, men at dette krever både teknologiforståelse og vilje til endring og at mange opplever det som vanskelig.

– Verktøyet som vi utvikler nå tar for seg det sistnevnte og kan hjelpe bedrifter å forstå hva de må endre på for å lykkes. I tillegg til å utvikle nye tjenester, må de også jobbe med kompetanseutvikling, arbeidsprosesser, ledelse og kultur, sier han.

Norge har falt fra andre til femteplass

Norge har siden i fjor falt fra andre til femteplass på DESI-indeksen, som måler EU-landene på: digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi og Internett-tjenester i samfunnet. Mens Norge i fjor ble slått av kun Danmark, ligger nå både Danmark, Sverige, Finland og Nederland foran.

– Derfor er det viktig å holde trykket oppe, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en nylig utsendt pressemelding fra regjeringen.

Mange bedrifter jobber med å bli digitale, men få har lagt til rette for det

Konsulentselskapet Qvartz laget i fjor en rapport på hvor digitale de største bedriftene i Norge er. Der fremkommer det at ledelsen i de fleste bedriftene forstår at digitalisering er viktig og nødvendig, men likevel har bare de færreste kommet i gang med å gjøre organisatoriske tilpasninger og legge til rette for det.

Digital Norway – et samarbeid for å digitalisere norsk næringsliv

Flere bedrifter har altså fortsatt mye å gå på når det gjelder å ta i bruk mulighetene som ny teknologi gir. Det er også bakgrunnen til at Norges største virksomheter, myndighetene, ledende universiteter og forskningsinstitusjoner har samlet kreftene i «Digital Norway – Toppindustrisenteret».

UTVIKLER ANALYSEVERKTØY: – Det har vært naturlig å utvikle verktøyet sammen med DNB, fordi banken sitter på mye kompetanse om hva som kreves for å lykkes og har god kjennskap til hvilke behov bedriftene har, sier administrerende direktør i Digital Norway, Tor Olav Mørseth (t.h.), her i samtale med  leder for Category and Transaction Banking i storkundeområdet i DNB, Anders Grevstad.

Digitalisering = et maratonløp med mange etapper

Mørseth sa da han ble ansatt i Digital Norway at digitalisering må sees på som et maratonløp med mange etapper:

– Vår oppgave er å motivere bedriftene til å finne morgendagens løsninger og bistå dem gjennom kritiske faser som de må gjennom. Skal vi lykkes med å digitalisere næringslivet slik at norske bedrifter kan hevde seg i den nye konkurransen, må vi stå sammen på tvers av selskaper og på tvers av bransjer, sa han.

– Endringene rundt oss er store, og det stiller nye krav til kompetanse og kunnskap. Her tror jeg bare mange av oss må erkjenne at vi trenger hjelp for å sikre at vi ikke bare blir påvirket av det som skjer, men at vi kan være med på å skape endringene, utdyper han nå.

Skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv

Verktøyet som Digital Norway og DNB er i ferd med å utvikle, skal altså brukes til å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Hvis flere bedrifter tar i bruk verktøyet vil det etterhvert også bli mulig å måle seg mot andre.

– Det har vært naturlig å utvikle verktøyet sammen med DNB, både fordi banken sitter på mye kompetanse om hva som kreves for å lykkes og fordi DNB har god kjennskap til hvilke behov bedriftene har, sier Mørseth.

DNB tester ut verktøyet nå

Leder for Category and Transaction Banking i storkundeområdet i DNB, Anders Grevstad, sier at banken nå skal bruke og teste ut verktøyet i alle divisjonene i storkundeområdet før de sammen med Digital Norway evaluerer verktøyet og vurdere om de skal tilby det til bedriftskundene.

– Vi gjør dette for at både DNB og kundene våre skal være i forkant. Verktøyet skal hjelpe oss å finne ut hvor god kompetanse vi har på teknologi, hvordan lederne oppfattes, om de er pådrivere for innovasjon, om vi har gode nok insentiver til å bli bedre på dette og om vi er effektive og gode nok i distribusjonen og kundebetjeningen. Verktøyet innbefatter undersøkelser, dybdeintervjuer og workshops som skal belyse hvor vi har styrker og svakheter. Alt dette skal munne ut i en analyse og rapport til ledelsen om hvor vi ligger på den digitale modenhetsskalaen, samt konkrete tiltak, opplyser Grevstad.

– Vi kommer helt sikkert til å finne noen temaer som vi må borre litt mer i. For DNBs del – og sikkert for andre bedrifter også – må funnene ses i forhold til visjon, forretningsmessige mål og målene om kompetanseheving. Digitalisering må være en naturlig del av bedriftens virksomhet og drift og ikke noe som det jobbes med ved siden av, sier han.

Grevstad regner med at DNB skal være i mål med sin analyse og rapport i løpet av juni.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.