Introduksjon

Introduksjon

Hva er bærekraft, og hva har det med digitalisering og forretningsutvikling å gjøre?

Hva er det din virksomhet helt konkret kan gjøre for å ta initiativet i en konkurransesituasjon som dreier seg stadig mer om bærekraft, og der det stilles stadig strengere krav? 

Det vil vi hjelpe deg med å finne svarene på gjennom hele denne veiviseren.

Du vil her få en bedre forståelse av hva som menes med bærekraft. Ikke bare det, men du får verktøyene og kunnskapen du trenger for å sette dette i en nyttig kontekst for virksomheten din. 

I denne første modulen vil vi legge et solid grunnlag for alt det vi skal gjennom i løpet av veiviseren. La oss først ta en titt på veikartet:

Veiviserens fire moduler

🌱 1. Introduksjon
Dette er modulen du nå er i gang med. Her blir du bedre kjent med hva bærekraft egentlig betyr, og hva det har med digitalisering og forretningsutvikling å gjøre. 

👩‍⚖️ 2. Dette må du ha på stell
I neste modul ser vi på hva du kan vente deg av regler og krav, og hvordan å forholde seg til alt fra sertifiseringer til kommunikasjon og grønnvasking. 

♻️ 3. Digitale og grønne trender
I tredje modul går vi mer inn på de ulike måtene digitalisering og bærekraft går hånd i hånd, med eksempler på hva andre virksomheter gjør. 

👨‍💼 4. Iverksett! Sett tiltakene ut i livet
I fjerde og siste modul får du en steg-for-steg-guide for å sette dine egne mål, forankre dem i forretningsmodellen, og gjennomføre meningsfull endring for verden og virksomheten.

Aller først vil vi oppklare hva bærekraft faktisk er – og ikke er. Er du klar? Klikk deg videre, så setter vi i gang!