Hva er kunstig intelligens?

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (forkortes KI, eventuelt AI etter det engelske Artificial Intelligence) er en teknikk som gjør det mulig for datamaskiner å «tenke selv». Da mener vi ikke at de kan tenke på samme måte som et menneske, men at de kan løse oppgaver på egenhånd – for eksempel finne mønstre, gjøre anbefalinger og bidra som beslutningsstøtte til mennesker. 

En annen måte å se det på, er at kunstig intelligens viser til et datasystem eller program som kan oppfatte omgivelsene sine og utføre handlinger som maksimerer sjansene for å oppnå et gitt mål. Et typisk eksempel er selvkjørende biler. De oppfatter omgivelsene sine gjennom sensorer (de kan følge med på veien, andre biler, og så videre) og på egenhånd utføre handlinger som maksimerer sjansen for å lykkes med de målene som er definert (å holde seg på veien, følge trafikkreglene, ikke krasje, og så videre). 

Ordet «intelligens» kan være litt misvisende, i den grad vi ser for oss at KI «tenker» på samme måte som et menneske. Slik er det ikke. Programmene er laget med helt spesifikke formål, og de kan være fantastisk gode på å løse oppgavene de er satt til. Men det sier seg selv at det er nytteløst å be den selvkjørende bilen din om å se over regnskapet ditt – eller diskutere meningen med livet. Kunstig intelligens nemlig er ikke én ting, men utallige separate, avanserte dataprogrammer som er laget for å utføre ulike oppgaver. Måten KI presenteres på i Hollywood, som skaper frykt for at maskinene skal bli selvbevisste og vende seg imot oss, er derfor misvisende. (Noen prøver riktignok å utvikle «generell kunstig intelligens» som minner mer om Hollywood-versjonen, men nok om det). 

Så hva slags oppgaver kan vi løse med KI? Et kunstig intelligent program kan for eksempel identifisere objekter i et bilde – noe som brukes på sykehuset for å oppdage kreftsvulster. Det kan gjenkjenne mønstre og avvik i et datasett slik at industribedrifter kan planlegge vedlikehold bedre. Det kan behandle språk slik at relevant informasjon kan trekkes ut av dokumenter. Det kan, som vi allerede har vært inne på, styre en førerløs bil i trafikkbildet. Og mye, mye mer.