Du, jeg og avansert dataanalyse

Du, jeg og avansert dataanalyse

Tenk deg at du driver en reiselivsbedrift. Du har lyst til å tilby turer og opplevelser som er mest mulig skreddersydd turistenes behov og ønsker. Men … hva slags behov og ønsker er nå egentlig det, sånn helt nøyaktig? 

Erfaringen og kunnskapen din tar deg et stykke på vei. Du har til og med gjennomført flere spørreundersøkelser, men de har du opplevd at er både for dyre og unøyaktige. Til syvende og sist koker det ned til mye gjetning og magefølelse. For eksempel ønsker du å vite: Hvor kommer turistene fra, når og hvordan beveger de seg rundt i regionen, hvilke reisemål oppsøker de – og på hvilke tidspunkt?

Dette er et reelt eksempel. I et pilotprosjekt med verktøyet Mobility Analytics fra Telenor, fikk reiselivsaktørene i Nord-Norge unik innsikt i turistenes faktiske bevegelsesmønstre, basert på anonymiserte data fra mobilnettet.* 

Daglig registrerer Telenor milliarder av «hendelser» i nettverket sitt, når mobiltelefoner er i kontakt med en basestasjon. Dette resulterer i et stort og komplisert datasett – et eksempel på såkalt stordata (big data). Stordata betyr egentlig bare at vi jobber med store datamengder, ofte mange ulike typer data fra separate kilder, som er vanskelige å analysere med tradisjonelle dataprosesseringsverktøy. 

Ettersom mange av innsiktene reiselivsaktørene ønsker seg handler om bevegelsesmønstre, kan analyser av dataene fra mobilnettet gjøre synlig trender og sammenhenger som avslører mye om turistenes reelle ønsker og behov. Innsiktene gjør det lettere for lokale bedrifter å tilpasse seg og tilby bedre tjenester. 

* Kilde: Telenor.no