Verdien av tillit

Et av de viktigste fortrinnene Norge har i digitaliseringen kan være noe så gammeldags som tillit. Nettopp den tilliten har vi i Norge, skriver Tor Olav Mørseth.

Vi jakter alle på fordeler vi kan ha over konkurrentene våre. Enten det er teknologi, prosesser, gjennomføringskraft eller andre ting. Problemet er bare at det meste kan kopieres.

Få fortrinn er virkelig unike, men det finnes noen. I Norge er vi så heldige at vi kanskje har et av dem. Et fortrinn som er unikt, som tar lang tid å bygge opp og er nesten umulig å kopiere: Tillit.

For hva er det som gjør at selskaper kan komme sammen og diskutere samarbeid ganske åpent – uten at det finnes et omfattende avtaleverk på forhånd?

Hva er det som gjør at mediene stadig kan skrive om hvordan selskaper – som like gjerne kunne kalt seg konkurrenter – finner sammen for å løse felles problemstillinger?

Nordmenn på tillitstoppen

Det handler om tillit. Tillit mellom selskaper. Tillit mellom ledelse og ansatte. Tillit til myndighetene. Tillit til enkeltpersoner.

Ifølge European Social Survey ligger vi på tillitstoppen i Europa, både når det gjelder tillit til myndighetene og tillit til hverandre. Enkeltpolitikere og partier scorer riktignok lavere enn Stortinget, men likevel høyt i europeisk sammenheng. Ifølge den samme undersøkelsen har vi både tillit til at folk stort sett ikke forsøker å utnytte oss og til at de fleste er til å stole på. Vi har med oss en grunnleggende tro på at vi vil hverandre vel og at vi ikke forsøker å lure hverandre.

Naivt? Ja, kanskje i noen tilfeller. Det finnes eksempler på at folk blir straffet hardt for å ha stolt for mye på andre. Samtidig er tillit en verdi vi bør hegne om. Her er tre grunner til hvorfor:

  • Fart. Tillit gjør det enklere å gjøre raske endringer.
  • Kostnader. Tillit gjør det billigere å samarbeide.
  • Muligheter. Tillit gjør det enklere å skape nye løsninger.

Deler med «konkurrentene»

De færreste av oss er best i alt alene, og en del løsninger som krever store datamengder er vi for eksempel avhengige av å samarbeide om. Men dersom alle eventualiteter skal avklares før en kommer i gang, tar det både tid og koster penger. Noen samarbeid berører så vanskelige spørsmål at det knapt er mulig å komme i gang i det hele tatt.

Les også: J. Peter Burgess: Jeg er ikke summen av min personlige data 

Ta for eksempel olje- og gassnæringen. I rapporten til Konkraft-utvalget ble det slått fast at det er mye å hente på å samarbeide tettere og utveksle data innen enkelte områder. De diskusjonene er i full gang i bransjen. For kort tid siden varslet Equinor at de vil dele alle data fra Volve-feltet med offentligheten.

Ta havbruksnæringen, hvor mange av de største aktørene har gått sammen om å lage en databasert løsning for å slåss mot lakselus. Større mengder data skal blant annet gi mer presise svar på hvilke behandlinger som virker.

Eller kraftbransjen, hvor diskusjonene er i gang om hvordan nettselskaper kan samarbeide for å hindre at nettleien blir for høy. Også her kan trolig et større datagrunnlag gi mer presise analyser for både drift, vedlikehold og bygging av nytt nett.

Ikke rasjonelle

Dette er alle samarbeid hvor selskaper som tradisjonelt ser på hverandre som konkurrenter, åpent utforsker samarbeid og deling. Det kan virke logisk og rasjonelt sett fra utsiden. Det er heldigvis ikke slik at noen må tape for at andre skal vinne.

Problemet er bare at bedrifter ikke alltid handler rasjonelt. De ledes av mennesker, og (ikke engang) næringslivsledere er 100 prosent rasjonelle hele tiden. Derfor krever samarbeid ofte en god porsjon av både personlig mot og tillit.

Den tilliten har vi i Norge.

Tillit som valuta

Det er en grunn til at alle som jobber med digitale produkter er opptatt av brukerevalueringer. Det er en grunn til at blokkjedeteknologi blir hypet, eller at det blir en stor sak når giganter som Facebook roter med dataene våre.

I en digital verden er tillit en valuta. Norge har masse av denne valutaen, og det bør vi utnytte. Vi må bruke den til å bygge de nye samarbeidene og til å sørge for at vi klarer å henge med når verden rundt oss endrer seg raskt.

Så får vi heller leve med noen vitser om Ola Dunk. De har jo en verdi de, også, om ikke annet for å få oss til å le.

Tor Olav Mørseth er daglig leder i Digital Norway. Kommentaren sto først på trykk i Dagens Næringsliv.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.