Oljefondet ønsker seg ut av olje. Hva betyr det for Norge?

Oljefondet ønsker seg ut av olje og gass. Forslaget tolkes av noen som en seier for klimabevegelsen, men Norges Bank har nok heller forholdt seg til kjølige finansielle beregninger.

Norge har i dag for mange egg i samme kurv. Det understrekes av at Finansdepartementet ber et utvalg vurdere Norges klimarisiko. Og at EU anslår at regionen vil halvere sitt forbruk av elektrisitet fra kull og gass innen 2030. Norge leverer i dag en fjerdedel av denne gassen.

Hva betyr dette for Norge? Norges velstand er bygget på energi og hav. Over tid er det bygd opp unik kompetanse. Selv om toppen trolig er nådd innen olje og gass, kommer dette også til å være en viktig bransje i årene fremover. Like viktig er mulighetene all kompetansen kan gi på nye områder. Når virksomheten innen olje og gass trappes ned, må kreftene brukes til å skape nye næringer. Her skjer det mye spennende. Med tittelen “Østlandets nye industrieventyr” samlet nylig Subsea Valley fire fylkesordførere og fem sentrale ordførere: “For 100 år siden bygget vi skip på området vi i dag kjenner som Aker Brygge. For 50 år siden designet vi verdens største oljeplattformer. For 25 år siden fulgte vi oljeindustrien ut på dypet og ble verdens fremste eksperter på undervannsløsninger. Nå står vi på terskelen til en ny tid.”

Det er på tide å utvikle ny industri. Digitalisering er en viktig driver for å lykkes med det. For mange handler det om ny teknologi, store investeringer og å endre fullstendig om på virksomheten sin. Men det ser ikke slik ut for alle. I DN skriver jeg denne uken om at det for mange like gjerne er snakk om de små grepene – i første omgang. Det viktigste er at vi starter et sted.

Mange norske selskaper er godt i gang, og noen av de etablerte miljøene kommer med bidrag vi alle kan la oss inspirere av. Dette er noen av dem:

For å lykkes må vi få vekk snubletrådene. Denne ukens enighet om statsbudsjettet sikrer nedtrapping og fjerning av maskinskatten. Denne skatten gjør det blant annet vanskelig for Norge å bli konkurransedyktig på datasentere, en viktig del av å ha kontroll på dataene. Når skatten nå fjernes, åpner det nye mulighet for fremtiden, selv om noen kommuner naturlig nok er mest opptatt av at de risikerer å miste noe de har hatt til nå. Norge vil trenge flere slike grep i tiden fremover.

Så avslutter vi uken med å vise til innlegget Erna Solberg nylig holdt på IBMs Watson-konferanse: “Det dreier seg om at vi er med på toget om teknologi, men aldri slipper fokuset på menneskene og innbyggerne i Norge, som er det viktigste for politikken i dette samfunnet”. Målet kan aldri være digitalisering i seg selv, men teknologien kan hjelpe oss både med å sette nye og mer hårete mål og med å nå dem.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.