Automatisering gjør oss til mennesker

Fra vi utviklet enkle steinøkser via dampmaskiner til dagens roboter, har mennesket skilt seg fra andre dyr ved vår evne til stadig å utvikle nye hjelpemidler.

MIT-forsker Luiz Perez-Breva slår ganske enkelt fast at «automasjon er det som gjør oss til mennesker. Vi har drevet med det hele tiden». Satsing på teknologi er med andre ord ikke nytt, og Perez-Breva mener det ikke er grunn til å bekymre seg for teknologien, vi bør heller finne gode måter å bruke den på.

– Vi må bygge bedre bedrifter som bruker denne teknologien – og kunstig intelligens – til å dra nytte av automasjon og skape nye jobber. Det er det som er poenget med kunstig intelligens, mener Perez-Breva.

De store teknologigigantene har vært dyktigere enn de fleste i denne jobben, og har fått stort spillerom fordi de har levert en rekke strålende tjenester. Spørsmålet er om det kommer til å vare. For i takt med at selskapene blir stadig bedre til å bygge avhengighetsskapende tjenester, stiller flere spørsmål med ulempene.

Google, Amazon, Facebook og Apple er blitt hyllet blant vår tids største idoler. Nå møter de større skepsis og motvilje. Facebook strever med falske nyheter og påstander om at plattformen er blitt en trussel mot demokratiet. Apple og Google får kritikk for å ha skapt et økosystem for avhengighetsskapende apper. Under World Economic Forum i Davos hevet flere næringslivsledere stemmen. Salesforce-sjef Marc Benioff ba myndighetene «regulere sosiale medier som sigaretter», mens George Soros advarte mot at Facebook og Google bruker sin posisjon til å “manipulere og lure forbrukere”. (En oppsummering av kritiske reaksjoner finner du her)

Diskusjonen er større enn disse fire selskapene. I bakgrunnen går diskusjonene om hvorvidt automasjon og kunstig intelligens faktisk skaper eller fjerner jobber, og ikke minst hva digitaliseringen betyr for fordeling av goder i samfunnet.

Det nøyaktige svaret vet ingen. Derfor er det naturlig å diskutere både hvordan teknologi skal brukes og hvordan vi kan organisere samfunnene våre for å utnytte teknologi best mulig.

Men vi skal ikke glemme at teknologien er først og fremst et middel, og et middel som til nå har muliggjort en enorm velstandsvekst. Norge har fortsatt behov for bedrifter som tar i bruk ny teknologi til å utvikle nye forretningsmodeller og skaper nye jobber. For husk; Det er automasjon som har skapt samfunnene og den verden vi i dag lever i. La oss sørge for at teknologien skaper velferd i fremtiden også.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.