VR: Hvordan fungerer det?

VR: Hvordan fungerer det?

Det finnes flere typer VR-teknologi, men den vanligste varianten tar utgangspunkt i at du tar på deg heldekkende «VR-briller», som stenger den virkelige verden ute. Inne i headsettet, som dekker for øyne og ører, er det mørkt og stille – inntil skjermene og høyttalerne skrus på. Sanseinntrykkene fra dine egentlige omgivelser erstattes med et virtuelt (datagenerert eller filmet) miljø. Du kan snu seg og se deg rundt, bevege deg og til og med interagere med objekter. I tillegg til brillene krever dette en form for håndkontroller, bevegelsessensorer eller kameraer i rommet, eller en kombinasjon av disse. 

Er illusjonen god nok, blir brukeren mindre bevisst på de virkelige omgivelsene. Denne innlevelsen kalles immersjon (et ord som opprinnelig betyr å dykke ned under vann). Evnen til å påvirke brukeren kalles immersivitet. 
VR er nært beslektet med, men ikke helt det samme som utvidet virkelighet (Augmented Reality, eller AR). AR bruker også briller og skjermer for å endre omgivelsene våre, men vil til forskjell fra VR ikke stenge den virkelige verden ute. AR legger i stedet til et ekstra lag med digital informasjon på toppen av den verden vi allerede ser og beveger oss i. Vi skal snart lære mer om AR.