Veien videre: Fra data scientists til databrukere

Veien videre: Fra data scientists til databrukere 

Kompetansen data scientists sitter på, er høyt etterspurt overalt i industrien og næringslivet. Antagelig – mange vil si forhåpentlig – vil likevel morgendagens data scientists gjøre en litt annen jobb enn de gjør i dag. Det handler igjen om at man ønsker å automatisere de mest rutinepregede og tidkrevende delene av jobben, som å samle inn dataene. 

Ved hjelp av dataplattformer og andre verktøy er det mulig å tilgjengeliggjøre data på en slik måte at også andre enn data scientists med spesialkompetanse kan hente ut innsikter av den. 

I mange bedrifter kan vi i første omgang få se det som er blitt kalt «citizen data scientists». Dette kan for eksempel være en ingeniør som ikke er spesielt trent i statistikk eller analyse, men som, gitt de riktige verktøyene, likevel kan mestre å jobbe med avansert data og bygge modeller på egenhånd. 

Etterhvert som flere deler av prosessen automatiseres, og verktøyene for å utforske og finne innsikt i dataene blir bedre, kan flere og flere få muligheten til å jobbe med data og finne nyttige innsikter. I det hele tatt vil norsk industri og næringsliv kunne tjene på å lære opp flere arbeidstakere til å bli gode data-brukere. Dette vil også bli helt nødvendig, og en naturlig del av flere arbeidsplasser. 

På sikt er målet på mange måter at vi ikke lenger vil trenge data scientists slik vi kjenner dem i dag. I stedet vil vi ha data doers. Vi vil ha data-brukere.