Utvikle

Videreutvikle prototype og teste

Hva har du med deg inn i fasen?

Du har med deg en prototype som du har testet med kundene dine

Mål for fasen

Målet for denne fasen er å utvikle ideer som løser kundens problem. Vi prioriterer hvilken idé vi går videre med og prototyper denne.

Når du har validert problemet starter prosessen med å utvikle prototyper som bidrar til at problemet blir løst for kunden. Prototype betyr førsteinntrykk og er en foreløpig utgave av noe du skal utvikle videre. Hensikten er å lære gjennom kontinuerlig justering og testing, og å beslutte veien videre.

5 Steg

Du har nå hentet viktig kundeinnsikt. Basert på dette skal du utvikle idéen og prototypen videre. Du kan fortsatt benytte papir, legoklosser eller tilgjengelige digitale verktøy. Det er lurt å holde det på dette nivået lengst mulig ettersom det er sannsynlig at løsningsforslaget vil endre seg ytterligere etter at du har testet det med kunder.