Ulike verktøy til ulike formål

Ulike verktøy til ulike formål

I denne tredje leksjonen er hovedpoenget at verktøyene vi bruker vil variere etter forutsetninger og formål. Vi skal også bli veldig kort kjent med to ulike verktøy for visualisering: Power BI og Grafana.