Teknologianskaffelse

Teknologianskaffelse

Tips og råd til anskaffelses-prosessen

Hvordan bestille teknologi på en god måte? Aller først kan det være fornuftig å ta tempen på din bedrifts digitale modenhet, før dere vurderer eventuell ekstern hjelp for å kartlegge behov og fremtidig ambisjonsnivå.

3 steg

Ved hjelp av den digitale modenhetsindikatoren, vil dere få verdifull innsikt som dere kan bruke som utgangspunkt til dette emnet. Kartleggingen kan føre til at dere vurderer å anskaffe nye digitale verktøy i deres virksomhet, at dere bør involvere et konsulentselskap, eller at dere må velge en eller flere nye teknologipartnere.

Last ned sjekkliste

Bruk sjekklisten og se at du har fått med deg alt