Teknologianskaffelse

Teknologianskaffelse

Tips og råd til anskaffelses-prosessen

Hvordan bestille teknologi på en god måte? Aller først kan det være fornuftig å ta tempen på din bedrifts digitale modenhet, før dere vurderer eventuell ekstern hjelp for å kartlegge behov og fremtidig ambisjonsnivå.

3 steg

Ved hjelp av den digitale modenhetsindikatoren, vil dere få verdifull innsikt som dere kan bruke som utgangspunkt til dette emnet. Kartleggingen kan føre til at dere vurderer å anskaffe nye digitale verktøy i deres virksomhet, at dere bør involvere et konsulentselskap, eller at dere må velge en eller flere nye teknologipartnere.

Last ned sjekkliste

Bruk sjekklisten for å se at du har fått med deg alt