Styringsverktøy

Målstyring i praksis

Hvordan lage gode mål i usikre tider

Læringsmål

Få en innføring i et konkret rammeverk for målstyring i usikre omgivelser

Metoder og verktøy

OKR (Objectives and Key Results)

“Ideas are easy, execution is everything!

– John Doer, Measure what matters

Du har gjennom de andre modulene satt den strategiske retningen og planen for å nå målbildet, men hvordan sikre riktig kurs?

I denne modulen skal du bli introdusert for et rammeverk for målstyring i usikre omgivelser, OKR (Objectives & Key Results). Ved å begynne å teste OKR og benytte deg av noen av prinsippene fra smidig utvikling vil du være bedre rustet til å realisere strategien din. Du vil holde fokus samtidig som du har muligheten til å justere retning dersom det skulle bli nødvendig.

Kilder brukt i denne modulen

  • Measure what matters, John Doer