Strategiutforming

Strategiutforming

Hvor skal virksomheten? Og hvordan drive strategiutvikling i et turbulent konkurrentlandskap i stadig endring?

Læringsmål

Forstå hva en strategi overordnet bør inneholde, og hvordan du kan bruke innsikten fra de forrige modulene til å utforme en robust strategi

Metoder og verktøy

Sandwichmodellen

Hvordan du gjennomfører en strategiprosess avhenger av ambisjonsnivå, ønsket fokus, varighet og detaljering. Likevel er det noen sentrale aktiviteter som stort sett går igjen i en strategiprosess slik illustrert i figuren under.

Med bakgrunn i resultatene fra analysefasen i modul 2 og 3, vil du i denne modulen bli kjent med hvordan du utarbeider en strategi med tilhørende visjon og strategiske fokusområder.

I tillegg vil du få innsikt i hva som kjennetegner strategi i en digital tid og hvordan den skiller seg fra “tradisjonell” strategi.

Du vil bli presentert for sandwichmodellen. Dette er et rammeverk som er enkelt å ta i bruk og er svært godt egnet for å kommunisere ny strategi internt og eksternt.