Realisering av strategi

Realisering av strategi

Omsett strategien din til praksis

Læringsmål

Forstå hvordan du skal identifisere og prioritere tiltak for å omsette strategien din til praksis, og forstå nytten av en smidig tilnærming ved implementering av strategien

Metoder og verktøy

Strategisk veikart

Prioriteringsmatrise

Når strategien og målbildet er etablert, kommunisert og forankret i organisasjonen, starter selve implementeringsfasen: Å omsette målbildet og strategien til faktiske tiltak for realisering.

Mange virksomheter møter utfordringer når det kommer til strategi-implementering. Altfor ofte stopper det ved igangsettelse av ulike initiativer eller ved at igangsatte initiativer ikke koordineres, følges opp over tid eller er tilstrekkelig forankret. God forberedelse og ledelse av implementeringsprosessen er derfor svært viktig.

Denne modulen fokuserer på å identifisere sentrale tiltak som må gjennomføres for å realisere målbildet (modul 3) og implikasjonene av ny strategisk posisjon (modul 4).

I dette arbeidet er det viktig å forstå hva som trengs for å levere på de nøkkelaktivitetene du har valgt i strategien og i den nye forretningsmodellen. Du vil bli presentert for hvordan du kan konkretisere, prioritere og gjennomføre tiltak, samt drive løpende vurdering av handlingsplanen din.