Realisere

Jobb med hvordan løsningen kan realiseres

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Du har med deg en prototype fra forrige fase som du har testet med kundene dine.

Mål for fasen

Målet er å utvikle en forretningsmodell for løsningen.

Du har nå en prototype på plass, og du bør så tidlig som mulig se på hvordan den vil påvirke eksisterende forretningsmodell. Hva er verdiforslaget til kundene? Hvem er de viktigste partnerne for å realisere løsningen? Hvilke kostnader og inntekter vil den medføre? Det er først etter at løsningen blir testet i virksomhetens forretningsmodell at potensialet for verdiskapning blir tydelig.

2 Steg

Du skal kun jobbe med ett verktøy i denne fasen. Det er dog et viktig verktøy som du må bruke litt tid på. Kom i gang med prosessen på hvordan løsningsforslaget kan skape verdi for virksomheten.