Oppdage

Oppdag mulighetene for din bedrift

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Sett deg inn i en utfordring dere trenger å få løst og/eller lokaliser et område dere mener har et forbedringspotensialet.

Mål for fasen

Målet med denne fasen er å avdekke nye muligheter eller løsninger for din bedrift, eller få en tydeligere forståelse for om idéen din er verdt å gå videre med.

Ser du en mulighet eller et forbedringspotensiale i bedriften du jobber i? Kanskje står dere ovenfor en utfordring som trenger en ny løsning, eller dere utnytter ikke potensialet som ligger i ny teknologi? I denne fasen skal vi hjelpe deg å avdekke nye muligheter.

2 Steg

Du skal nå sette i gang og du kan starte med en konkret idé eller et prosjekt du vil utforske, eller med blanke ark og et ønske om å avdekke nye muligheter.

Merk at det ikke skal gjøres dybdearbeid i denne fasen. Du skal komme raskt i gang og gjøre deg erfaringer og oppdagelser som legger grunnlag for forankring videre i bedriften – hvor målet er å få tid og ressurser til videre arbeid.

Last ned metodekort

Ta i bruk metodekort i din digitale hverdag