Økonomi, regnskap og HR

Digitalisere administrativt arbeid

Digitalisering av økonomi og HR-funksjoner


Alle bedrifter trenger et godt økonomisystem som kan håndtere fakturering, rapportering, timer med mer. Du har kanskje en slik digital løsning allerede, men utnytter du alle funksjonene og mulighetene?

4 steg

Under dette emnet lærer du hvordan du digitaliserer og automatiserer økonomiske og administrative prosesser som for eksempel fakturahåndtering, rapportering og timeregistrering, samt hvilke nye funksjoner som finnes i disse systemene.

Last ned sjekkliste

Bruk sjekklisten og se at du har fått med deg alt