Nåsituasjon

Kartlegg nåsituasjonen

Hvor er egentlig virksomheten din i dag?

Læringsmål

Forstå hvor virksomheten står i dag ved å analysere og kartlegge dagens forretningsmodell, bedriftskultur og virksomhetens styrker og svakheter

Metoder og verktøy

Business Model Canvas

Competing Value Framework (CVF)

SWOT

Før du kan sette en ny retning og gjennomføre denne, må du vite hvor du står i dag. På samme måte som det er vanskelig å vite hvordan du skal reise til Brussel dersom du ikke vet hvor i Belgia du befinner deg, så er det vanskelig å implementere en strategi dersom du ikke vet hvordan dagens situasjon er.

Ved å starte reisen med en grundig kartlegging av dagens situasjon i, sikrer du at både du og kolleger har en felles og helhetlig forståelse av hvor virksomheten står idag.

3 steg

I denne modulen lærer du om tre ulike rammeverk som kan brukes for å kartlegge virksomheten din. Business Model Canvas benyttes for å analysere dagens forretningsmodell, Competing Value Framework brukes for å analysere virksomhetens kultur, og SWOT anvender du for å se helhetlig på virksomhetens styrker og svakheter.

Kilder brukt i denne modulen

  1. Business Model Generation – Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
  2. A Competing Values Approach to Organizational Effectiveness, Robert E. Quinn & John Rohrbaugh, 1981