Nå kundene dine

Nå kundene dine

I forrige del av kurset gikk vi kort inn på ulike typer markedsføring, hva som er viktig for å bli synlig for kundene dine og vi kom med tips til innhold.

I denne delen ser vi på

Målgrupper
Hvem er målgruppen din? Om du for eksempel skal få flere medlemmer på et treningssenter, er det kvinner eller menn, unge eller gamle som vil kunne gi deg flest nye medlemmer? Funker samme budskap mot alle? Relevans for målgruppen er essensielt. Motivasjonen og behov folk har rundt for eksempel ønsket om å trene, er viktigere enn faktorer som alder og kjønn.

Kanalvalg
Hvor ferdes kundene dine på nettet? Hvor er denne gruppen til stede i sosiale kanaler? Målrettingsmulighetene som finnes i kanalene gjør at det er mulig å nå potensielle kunder basert på for eksempel interesser og atferd.

Verktøy for digital markedsføring
Hvilke verktøy kan du ta i bruk for å nå ut til flere? Test annonsering i ulike kanaler som for eksempel Facebook og ulik type innhold for å se hva som gir effekt.