Ledelse

Ledelse

En digital tid krever en ny form for lederskap

Læringsmål

Skape bevissthet rundt hvilke områder du som leder bør være spesielt oppmerksom på for å lykkes med omstilling og lederskap i en digital tid

Digitalisering, paradigmeskifter og bransjeglidninger. Nå skjer ting fort! Hvordan bør du som leder tenke og handle for å henge med?

Til syvende og sist handler ledelse i en digital tid om deg som skal lede og arbeide i et stadig mer komplekst og lite forutsigbart landskap.

Tiden holder på å gå ut for ledere som holder fast på gamle måter å jobbe og lede på. Lederatferd som kommando og kontroll kan ha fungert til nå, men flere erkjenner nå viktigheten av å løsne på kontrollen og ha tillit til de ansatte i virksomheten.

For å kunne endre virksomheten på en troverdig måte, må du starte med å endre deg selv og teamet ditt. I denne modulen tar vi utgangspunkt i noen av de sentrale endringene vi ser vil prege lederrollen fremover.