Introduksjon til begrepene

Introduksjon til begrepene

I denne første leksjonen blir vi kjent med begrepene dashbord, visualisering og applikasjoner