Integrasjon og implementering

Integrasjon og implementering

Få systemer til å snakke sammen, og sørg for god implementering

Hvordan setter du opp gode integrasjoner, og hvorfor er det viktig? Hvordan jobber du med forankring og engasjement blant de ansatte? Tiden det tar å implementere et nytt system – og få medarbeiderne til å bruke det – må ikke undervurderes.

2 steg

Det er vanlig å møte på litt motgang når et nytt system eller en ny løsning skal implementeres, og det kan være krevende å få alle til å ta det i bruk skikkelig – og ikke minst til å se verdien av det. Da kan dette emnet hjelpe deg på vei!