Implikasjoner av strategien

Implikasjoner av strategien

Hvordan påvirkes virksomheten din i lys av den valgte retningen og fokusområder?

Læringsmål

Forstå konsekvenser og implikasjoner av det strategiske målbildet for ulike deler av virksomheten

Metoder og verktøy

Business Model Canvas

Competing Values Framework

Sandwichmodell

Etter å ha satt ny strategisk retning med tilhørende fokusområder er det viktig å kvalitetssikre dette gjennom å vurdere hvilke konsekvenser, implikasjoner og muligheter dette gir for virksomheten din.

Hvordan vil det strategiske målbildet påvirke hver av de ni elementene av forretningsmodellen? Vil det være andre kundesegmenter, nye prosesser eller nye partnere du bør inngå samarbeid med? Er det behov for ny kompetanse? Er det behov for en annen organisasjonskultur, eller er det behov for endringer i måten virksomheten din er organisert på i dag?

Alt dette skal du vurdere i denne modulen. Du skal ikke ta i bruk noen nye rammeverk, men heller hente opp de rammeverkene du ble kjent med i modul 1 og se på hvordan den nye strategiske retningen og fokusområdene påvirker henholdsvis forretningsmodellen og kulturen til virksomheten din. I tillegg skal du i denne modulen vurdere hvordan målbildet påvirker deres fremtidige kompetansebehov og organisering.

I slutten av modulen skal du revidere fokusområdene slik at du har mulighet til å endre, legge til eller fjerne noen av disse før du i neste modul skal se på hvordan du kan ta strategien fra teori til praksis.