Hvordan tar vi det i bruk?

Hvordan tar vi det i bruk?

I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvilke hensyn en bedrift må ta før de setter i gang med å implementere sine egne dashbord, applikasjoner og visualiseringsverktøy.

Videre vil se på hvor disse verktøyene passer inn i det store bildet på reisen fra data til verdi. Og vi vil se i hvilke sammenhenger dashbord og visualiseringsverktøy typisk vil bli tatt i bruk.